Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/12/2013

Modernizacja ogrzewania w bloku mieszkalnym – przykład modernizacji

Modernizacja ogrzewania w budynkach wielorodzinnych może polegać na wymianie starych źródeł ciepła na nowe lub zastąpieniu ich przez nową koncepcję systemu grzewczego. Jeżeli w bloku mieszkalnym zastosowano tzw. ogrzewanie etażowe, w postaci np. dwufunkcyjnych gazowych kotłów wiszących, to możliwe jest ich zastąpienie przez nowe najlepiej – kondensacyjne. We wcześniejszych latach standardem były jednak kotły z tzw. otwartą komorą spalania i zastąpienie ich przez nowe z zamkniętą komorą spalania, może być ze względów technicznych i ekonomicznych trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego w przykładowych blokach mieszkalnych ze spółdzielni w Hagen (Niemcy), dokonano zastąpienia kotłów dwufunkcyjnych przez stacje wymiennikowe ciepła. Ich zasilanie wodą grzewczą przejęła centralna kotłownia z gazowym kotłem kondensacyjnym o mocy grzewczej 200 kW. Dodatkowo można będzie rozbudować układ o instalację solarną lub układ kogeneracyjny (skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła). Obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań spółdzielczych wyniosło ponad 22%, a z uwzględnieniem mniejszej ilości powietrza wentylującego niezbędnego do spalania gazu ziemnego w kotłach z otwartą komorą spalania – nawet ponad 40%. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/04/2013

Od czego zależy sprawność kotła kondensacyjnego?

Sprawność kotła kondensacyjnego zależy od wielu jego cech konstrukcyjnych, jak również od sposobu jego funkcjonowania, np. zakresu modulacji palnika. W standardowych porównaniach kosztów ogrzewania domu, uwzględnia się przede wszystkim koszty wynikające z zakupu paliwa i sprawności pracy źródła ciepła. Jednak na koszty eksploatacji całego systemu grzewczego, znaczny wpływ może odgrywać praca jego elementów składowych. Przykładem może być pompa obiegowa, która w wielu standardowych kotłach wiszących jest pompą 1- lub 2-stopniową.  prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 10/01/2013

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w bloku?

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w bloku? Jest to uzależnione od szeregu czynników. W pierwszej kolejności koszty ogrzewania mieszkania zależą od sprawności źródła ciepła i rodzaju wykorzystywanego paliwa, czy energii.  Znaczącą rolę odgrywa w przypadku mieszkań z ogrzewaniem tzw. etażowym, sprawność pracy kotła. Standardowy wiszący kocioł dwufunkcyjny miał budowę opartą o zastosowanie palnika atmosferycznego.  prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 21/12/2012

Przykłady zastosowania pomp ciepła

Przykłady zastosowania pomp ciepła wskazują na możliwości zastosowania ich dla każdego rodzaju obiektu. Mogą to być zarówno nowo budowane domy jednorodzinne, jak i domy podlegające modernizacji. W przypadku nowych budynków, stosunkowo łatwe jest stosowanie pomp ciepła typu solanka/woda. W obiektach modernizowanych, przy większych ograniczeniach dla prac ziemnych, częstym wariantem staje się zastosowanie pomp ciepła typu powietrze/woda. Pompy ciepła w przypadku modernizacji mogą współpracować z istniejącym źródłem ciepła, gdy budynek poddawany jest np. termomodernizacji. Taki system określany jest mianem hybrydowego, łącząc w sobie 2 różne rodzaje źródeł ciepła – kocioł grzewczy z pompą ciepła. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/10/2012

Olejowe kotły kondensacyjne – przegląd technologii

Olejowe kotły kondensacyjne oferowane są na rynku od kilku ostatnich lat. Modernizacja istniejącego ogrzewania olejem opałowym związana z wymianą starego kotła stało- lub niskotemperaturowego, na nowy kocioł kondensacyjny, pozwala uzyskać wysokie oszczędności. Wynikają one przede wszystkim z wyższych kosztów zakupu oleju opałowego w porównaniu do gazu ziemnego, dzięki czemu efekt ekonomiczny jest przy droższym paliwie, korzystniejszy.  prezentacja online