Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/05/2014

Pompa ciepła wody użytkowej a nie bojler elektryczny

Pompa ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowi coraz częściej stosowane rozwiązanie. Pozwala to znacznie obniżyć koszty eksploatacji w porównaniu do kosztów elektrycznego podgrzewania wody. Bojler elektryczny cechuje się jednymi z najwyższych kosztów podgrzewania wody użytkowej. Pompa ciepła przy współczynniku efektywności rocznej SCOP = 3,0, jest w stanie obniżyć te koszty około 3-krotnie.  prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/02/2013

Ogrzewanie pompą ciepła – koszty w praktyce

Ogrzewanie pompą ciepła domu zapewnia najniższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do innych źródeł ciepła. Dodatkowo pompa ciepła pozwala uzyskać maksymalny komfort nie tylko w trybie ogrzewania, ale również chłodzenia pomieszczeń. Przykład zastosowania w domu jednorodzinnym niskoenergetycznym wskazuje na rzeczywiste koszty ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania wody użytkowej, na tle całkowitego zużycia energii elektrycznej. Możliwa jest ocena jak duże udziały w budżecie domowych wydatków stanowią koszty ogrzewania, wentylacji, chłodzenia czy też podgrzewania ciepłej wody użytkowej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/02/2013

Pompa ciepła z kotłem lub samodzielnie?

Pompa ciepła w zależności od standardu energetycznego budynku, rodzaju systemu grzewczego, możliwości zabudowy samego urządzenia, jak i dolnego źródła ciepła, może stanowić samodzielne lub uzupełniające źródło ciepła w budynku. Rozróżnia się cztery tryby eksploatacji pompy ciepła.: monowalentny, monoenergetyczny, biwalentny równoległy i biwalentny alternatywny. Najniższe koszty eksploatacji zapewnić może pompa ciepła pracująca monowalentnie. Wymaga to jednak budowy domu w odpowiednim standardzie energetycznym, np. wg warunków WT 2017, czy WT 2021. W innym razie wyjściem będzie pompa ciepła z kotłem. Częściej jest to układ spotykany jednak w budynkach poddawanych modernizacji. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/01/2013

Efektywność pracy pompy ciepła – COP, SPF…

Efektywność pompy ciepła zależy zarówno od warunków jej pracy, jak i samej konstrukcji wewnętrznej. Współczynnik COP określa chwilową w danych warunkach efektywność pracy pompy ciepła. Tak więc leży zwracać uwagę, według jakiej normy została przedstawiona przez producenta jego wartość. Według obecnej normy PN-EN 14511, wartości COP są niższe niż wcześniej określane według normy PN-EN 255 z uwagi na inne założenia testowe. Do oceny całorocznej efektywności pracy pompy ciepła służy współczynnik SPF (niem. JAZ).  prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 21/12/2012

Przykłady zastosowania pomp ciepła

Przykłady zastosowania pomp ciepła wskazują na możliwości zastosowania ich dla każdego rodzaju obiektu. Mogą to być zarówno nowo budowane domy jednorodzinne, jak i domy podlegające modernizacji. W przypadku nowych budynków, stosunkowo łatwe jest stosowanie pomp ciepła typu solanka/woda. W obiektach modernizowanych, przy większych ograniczeniach dla prac ziemnych, częstym wariantem staje się zastosowanie pomp ciepła typu powietrze/woda. Pompy ciepła w przypadku modernizacji mogą współpracować z istniejącym źródłem ciepła, gdy budynek poddawany jest np. termomodernizacji. Taki system określany jest mianem hybrydowego, łącząc w sobie 2 różne rodzaje źródeł ciepła – kocioł grzewczy z pompą ciepła. prezentacja online