Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 29/08/2015

Komfort cieplny w pomieszczeniu ogrzewanym

System grzewczy oraz wentylacja pomieszczenia muszą zapewnić jak najwyższy poziom komfortu cieplnego przy jak najniższych kosztach ogrzewania pomieszczenia i całego budynku. Na odczucie komfortu cieplnego wpływa cały szereg czynników – nie tylko sama temperatura powietrza w pomieszczeniu, ale również temperatura wewnętrzna przegród i elementów grzejnych oraz sposób wentylowania pomieszczenia. Uzyskiwaniu wysokiego poziomu komfortu cieplnego w pomieszczeniu ogrzewanym sprzyja stosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych – szczególnie ogrzewania podłogowego, a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperatora. Dzięki temu temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia jest porównywalna do temperatury wewnątrz budynku, co praktycznie eliminuje ryzyko powstawania przeciągów. Uzyskanie wysokiego poziomu komfortu cieplnego jest znacznie łatwiejsze w budynku o wysokim standardzie energetycznym – niskoenergetycznym lub pasywnym. Prawidłowym odczuciem człowieka jest odczucie neutralne, czyli ani zbyt chłodne, a nie zbyt ciepłe. Wartość wskaźnika PMV opisującego komfort cieplny powinna wobc tego wynosić od -0,5 do +0,5. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 27/09/2014

Rekuperator do mieszkania

Prawidłowa wentylacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym jest praktycznie niemożliwa do uzyskania przy pomocy tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Zaburzenia ciągu wentylacyjnego, oddziaływanie wiatru na budynek, a także szczelne okna wpływają przede wszystkim na niekontrolowaną ilość świeżego powietrza napływającego do mieszkania. W krajach zachodnioeuropejskich coraz częściej stosuje się rekuperatory (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego) nie tylko w nowych budynkach wielorodzinnych, ale także w tych, które są poddawane modernizacji. Dzięki temu nie tylko zwiększa się w zdecydowany sposób poziom komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, ale także obniża wyraźnie koszty eksploatacyjne. Nowe rozwiązania producentów pozwalają na montaż rekuperatorów w mieszkaniach. Przykładem może być rekuperator Vaillant recoVAIR 150/4 o zwartych gabarytach (niska wysokość) i obniżonej wydajności powietrza. Wystarczające jest wygospodarowanie miejsca w suficie podwieszonym lub wnęce ściennej, aby zabudować tego typu rekuperator. Płaskie kanały wentylacyjne wymagają minimalnej wysokości przestrzeni nad sufitem podwieszonym, a w samych pomieszczeniach zabudowane zostają jedynie nawiewniki i wywiewniki. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 14/11/2013

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych ze względu na usuwanie wilgoci

Wilgoć wewnątrz budynków mieszkalnych jest jednym z najistotniejszych czynników świadczących o jakości powietrza. Nie tylko decyduje o samopoczuciu człowieka, ale przede wszystkim oddziaływuje na ludzkie zdrowie i na konstrukcję budynku. Jednym ze znanych problemów jest nadmierne zawilgocenie przegród powstające przy ograniczonej wentylacji pomieszczeń, np. wskutek wymiany okien i ograniczonego czasu ich otwierania. Nadmierna wilgotność może powodować groźny w skutkach rozwój grzybów i pleśni, roztoczy, wirusów i bakterii. Nadmierna wilgotność nie pozostaje także obojętna na potrzeby cieplne, powodując ich wzrost, a przez to wyższe koszty ogrzewania domu. Najskuteczniejszym sposobem usuwania wilgoci pozostaje system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperator) zapewniający stałą wentylację budynku. W przypadku tradycyjnej wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), należy dostosować czasy wietrzenia pomieszczeń do pory roku. Należy wziąć pod uwagę ważny fakt, że wbrew niektórym potocznym opiniom ściany budynku nie “oddychają” – przepuszczając na zewnątrz jedynie do 3% pary wodnej. Pozostała niemal cała ilość pary wodnej odprowadzana jest z pomieszczeń wraz z powietrzem wentylacyjnym, a przy zbyt jego małej ilości, może akumulować się w przegrodach i elementach wyposażenia domu. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/11/2013

Jak odpowiednio wietrzyć pomieszczenia mieszkalne?

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi, wymagają dostarczania świeżego powietrza ze względu na potrzeby organizmu ludzkiego. Obniżona zawartość tlenu w zużytym powietrzu wewnętrznym, w bardzo negatywny sposób wpływa na zdrowie, a nawet życie człowieka. Wyznacznikiem jakości powietrza jest m.in. zawartość dwutlenku węgla CO2, którego ilość w powietrzu zewnętrznym wynosi około 300-400 ppm, a dla porównania – w powietrzu wewnętrznym przy ograniczonej wentylacji, może sięgać nawet 5000 ppm. Decydującą rolę odgrywa tutaj sposób wietrzenia pomieszczeń. W praktyce uzyskanie kontrolowanej ilości wymienianego w budynku powietrza, przy zachowaniu jak najniższych kosztów eksploatacji, zapewnia system wentylacji mechanicznej z odzyskiem (rekuperacją) ciepła. Jednak jest to rozwiązanie stosowane jeszcze stosunkowo rzadko i przede wszystkim w nowych energooszczędnych budynkach. W tradycyjnych budynkach lub mieszkaniach, należy wziąć pod uwagę zalecenia wietrzenia pomieszczeń zależnie od warunków zewnętrznych. Powinno ono być możliwie krótkie, ale intensywne w celu zapewnienia szybkiej wymiany powietrza i uniknięcia efektu schłodzenia wnętrza pomieszczenia. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/10/2013

Wentylacja pomieszczeń – wpływ na jakość powietrza

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych odgrywa decydujące znaczenie w zapewnieniu właściwej jakości powietrza, której jednym ze wskaźników jest zawartość dwutlenku węgla CO2. W zależności od aktywności mieszkańców oraz czasu przebywania w pomieszczeniu, stężenie CO2 wzrasta zwykle w szybkim czasie. Szczególnie newralgicznym miejscem w domu czy mieszkaniu jest pod tym względem sypialnia, gdzie czas przebywania jest statystycznie najdłuższy. Przy ograniczonej ilości świeżego powietrza, już po 2 godzinach może zostać przekroczona granica 1000 ppm, którą według Pettenkofera przyjęto za graniczną ze względów higienicznych. Nadmierna ilość CO2 powoduje objawy dyskomfortu, a w dłuższej perspektywie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Dodatkowo ograniczona ilość świeżego powietrza nie zapewnia wystarczającego usuwania wilgoci, powstającej wewnątrz budynku. Wentylacja naturalna nie jest w stanie dopasować się do potrzeb wietrzenia pomieszczeń, zawyżając lub zaniżając wymaganą ilość świeżego powietrza. Taki rodzaj wentylacji ma charakter chwilowy, doraźny, w przeciwieństwie do stale (całodobowo) funkcjonującej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która w nowych budynkach stać się powinna standardowym rozwiązaniem technicznym. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,