Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/01/2017

Systemy grzewcze dla budynku w standardzie WT 2017

Pojęciem system grzewczy WT 2017 można określić system, który w budynku zbudowanym według wymagań warunków WT 2017 zapewni w efekcie końcowym niższe od dopuszczalnego zużycie energii pierwotnej. Nowy budynek projektowany według warunków technicznych WT 2017 musi po pierwsze cechować się określonym standardem izolacyjności cieplnej przegród. Dla przegród są wobec tego podane w rozporządzeniu o warunkach WT 2017 dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła. Ma to na celu uzyskanie jak najniższego zapotrzebowania budynku na energię użytkową. Odpowiada ona w pierwszej kolejności za energię końcową i pierwotną jaka będzie potrzebna dla pokrycia potrzeb energetycznych budynku.

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/11/2013

Jak odpowiednio wietrzyć pomieszczenia mieszkalne?

Jak wietrzyć mieszkanie aby z jednej strony zapewnić zdrowe warunki dla przebywania ludzi i jednocześnie oszczędzać ciepło? Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi, wymagają dostarczania świeżego powietrza ze względu na potrzeby organizmu ludzkiego. Obniżona zawartość tlenu w zużytym powietrzu wewnętrznym, w bardzo negatywny sposób wpływa na zdrowie, a nawet życie człowieka. Wyznacznikiem jakości powietrza jest m.in. zawartość dwutlenku węgla CO2. Jego ilość w powietrzu zewnętrznym wynosi około 300-400 ppm, a dla porównania – w powietrzu wewnętrznym przy ograniczonej wentylacji, może sięgać nawet 5000 ppm. Decydującą rolę odgrywa tutaj sposób wietrzenia pomieszczeń. W praktyce uzyskanie kontrolowanej ilości wymienianego w budynku powietrza, przy zachowaniu jak najniższych kosztów eksploatacji, zapewnia system wentylacji mechanicznej z odzyskiem (rekuperacją) ciepła. Jednak jest to rozwiązanie stosowane jeszcze stosunkowo rzadko i przede wszystkim w nowych energooszczędnych budynkach.  prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/10/2013

Wentylacja pomieszczeń – wpływ na jakość powietrza

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych odgrywa decydujące znaczenie w zapewnieniu właściwej jakości powietrza, której jednym ze wskaźników jest zawartość dwutlenku węgla CO2. W zależności od aktywności mieszkańców oraz czasu przebywania w pomieszczeniu, stężenie CO2 wzrasta zwykle w szybkim czasie. Szczególnie newralgicznym miejscem w domu czy mieszkaniu jest pod tym względem sypialnia, gdzie czas przebywania jest statystycznie najdłuższy. Przy ograniczonej ilości świeżego powietrza, już po 2 godzinach może zostać przekroczona granica 1000 ppm, którą według Pettenkofera przyjęto za graniczną ze względów higienicznych. Nadmierna ilość CO2 powoduje objawy dyskomfortu, a w dłuższej perspektywie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Dodatkowo ograniczona ilość świeżego powietrza nie zapewnia wystarczającego usuwania wilgoci, powstającej wewnątrz budynku. Wentylacja naturalna nie jest w stanie dopasować się do potrzeb wietrzenia pomieszczeń, zawyżając lub zaniżając wymaganą ilość świeżego powietrza. Taki rodzaj wentylacji ma charakter chwilowy, doraźny, w przeciwieństwie do stale (całodobowo) funkcjonującej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która w nowych budynkach stać się powinna standardowym rozwiązaniem technicznym. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/04/2013

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją ciepła – opinie użytkownika, 10 korzyści z zastosowania

Wentylacja mechaniczna w powiązaniu z rekuperacją (odzyskiem) ciepła  stanowi standard dla nowoczesnych niskoenergetycznych lub pasywnych domów jednorodzinnych. Jej zastosowanie jest niezbędne, aby obniżyć zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych budynku, przy zachowaniu komfortu dla mieszkańców. Rekuperator zapewnia wymianę ciepła między powietrzem usuwanym z pomieszczeń, a nawiewanym – pobieranym z zewnątrz budynku. Szereg korzyści o jakich mówią producenci znajduje potwierdzenie w opiniach użytkowników tego rodzaju systemów. Przykładem może być 10 korzyści jakie w swojej opinii przedstawia jeden z użytkowników. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , ,