Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/06/2019

Jak ograniczać skutki wzrostu kosztów cen paliw i energii?

Wzrost cen energii i paliw i może wpływać na koszty utrzymania domu lub mieszkania. Można tego jednak unikać na wiele sposobów. Przede wszystkim kluczową rolę pełni zapewnienie wysokiego standardu energetycznego budynku oraz  źródła ciepła i całego systemu. Ograniczanie kosztów eksploatacji budynku jest możliwe na drodze optymalizacji nastaw automatyki, czy zmianie złych nawyków mieszkańców.

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/01/2019

Koszty ogrzewania pompą ciepła przy zmianie taryfy

Koszty ogrzewania pompą ciepła należą do najniższych, co pokazuje przykład domu jednorodzinnego. Przy podwyższonych wymaganiach komfortu cieplnego, w domu o powierzchni ogrzewanej 210 m2, wynoszą one niecałe 1100 zł/rok. Należy do tego dodać koszty energii elektrycznej dla chłodzenia budynku, pracy rekuperatora oraz dla podgrzewania wody użytkowej. Razem z nimi, koszty zakupu energii wyniosły w 2018 r. 1870 zł. Daje to jednostkowy koszt rzędu 9 zł/m2 rocznie.

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/05/2015

Jaka taryfa dla pompy ciepła?

Jaka taryfa dla pompy ciepła? Właściwy wybór taryfy energetycznej pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne, co jest szczególnie ważne w budynkach ogrzewanych pompą ciepła. Za podstawową można uznawać taryfę 1-strefową G11. W jej przypadku cena zakupu energii jest stała we wszystkie dni tygodnia i przez całą dobę. Można tu mówić o jednej zalecie – prostym zasadom rozliczenia kosztów. Mieszkańcy domu nie muszą zwracać uwagi na optymalizację zużycia energii elektrycznej. Nie ma potrzeby, aby np. planować korzystanie z urządzeń elektrycznych w określonych przedziałach czasu. Wybór innej taryfy: 2- lub nawet 3-strefowej może pozwolić jednak na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Nie jest to jednak zagwarantowane z góry, należy wcześniej dokonać jak najbardziej szczegółowej analizy.

prezentacja online