Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/06/2017

Kolektory płaskie i próżniowe – porównanie

Kolektory płaskie i próżniowe znajdują zastosowanie zarówno w małych, jak i w dużych instalacjach solarnych. Najczęściej są przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale również do wspomagania centralnego ogrzewania budynku bądź podgrzewania wody basenowej. Kolektory płaskie i próżniowe różnią się znacząco pod względem konstrukcji, parametrów technicznych i kosztów inwestycji. Wybór rodzaju kolektora uzależniony jest od szeregu kryteriów. W pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć warunki eksploatacji. Będzie od nich zależeć sprawność kolektora słonecznego oraz uzyski ciepła.

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/05/2015

Ochrona instalacji solarnej przed przegrzewaniem

Ochrona kolektorów przed przegrzaniem jest jednym z częściej zadawanych pytań przez właściciela instalacji solarnej.  Troska o instalację solarną pojawia się szczególnie przed wyjazdem mieszkańców domu na letnie wczasy. Brak zużycia ciepłej wody podczas dłuższej nieobecności mieszkańców będzie skutkować brakiem odbioru ciepła z kolektorów słonecznych. Ochrona przed przegrzewaniem kolektorów może się odbywać na kilka sposobów. Może polegać w pierwszej kolejności na ograniczeniu dostępu promieniowania słonecznego do absorberów kolektorów słonecznych. Jest to jednak rzadko stosowane rozwiązanie ze względów funkcjonalnych i bezpieczeństwa. Zwykle przykrycie kolektorów słonecznych np. plandeką jest utrudnione lub wręcz niemożliwe dla mieszkańców, ze względu na miejsce zabudowy kolektorów na stromym dachu. Widziane czasem na zdjęciach folie naklejone na szybach kolektorów są dostarczane z nowymi urządzeniami. Nie są one przewidziane do stałej ochrony, a jedynie jako pomocnicze dla pierwszego uruchomienia instalacji solarnej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 16/08/2012

Kolektory słoneczne ze szkłem antyrefleksyjnym

Kolektory słoneczne ze szkłem antyrefleksyjnym stosuje się w ostatnich latach ze względu na popularyzację tego rodzaju szkła. Jest ono tańsze niż kilka lat wcześniej. Tak zwana transmisyjność szyby (przepuszczalność promieniowania słonecznego) jest jednym z ważniejszych parametrów kolektora słonecznego. Zwiększenie przepuszczalności promieniowania słonecznego wynosi dla szkła antyrefleksyjnego około 5-6% w stosunku do dobrej klasy szkła solarnego. Przekłada się to wprost na zwiększenie  rocznego uzysku ciepła kolektora słonecznego
prezentacja online