Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/04/2015

Kontrola jakości spalania w nowoczesnych kotłach grzewczych

Kontrola jakości spalania znajduje zastosowanie także w kotłach gazowych, gdzie emisje zanieczyszczeń należą do najniższych wśród kotłów grzewczych. Dzięki temu zapewniony zostaje optymalny skład mieszanki gazowo-powietrznej co przekłada się na wysoką sprawności pracy kotła i niską emisję zanieczyszczeń. Elementem kontrolnym jakości spalania może być czujnik tlenku węgla zabudowany w króćcu spalinowym kotła. Koryguje on stale ilość podawanego gazu płynnego lub ziemnego. Kontrola jakości spalania uniezależnia kocioł od zmiany warunków zewnętrznych (ciśnienie atmosferyczne), a także od zmiany jakości paliwa. Ułatwiona pozostaje także zmiana paliwa, np. z gazu płynnego na gaz ziemny. Mniejsza skłonność do zabrudzeń powierzchni spalinowych kotła, ogranicza także czas wykonywania czynności konserwacyjnych. Stosowane są różne rozwiązania techniczne, jednak kontrola zawartości tlenku węgla należy do najbardziej dokładnych metod kontroli jakości spalania paliwa w kotłach grzewczych. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 28/01/2014

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10

Zanieczyszczenie powietrza odgrywa decydujący wpływ na zdrowie człowieka. Jednym z podstawowych powodów nadmiernego zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń powstająca wskutek spalania paliw stałych w małych lokalnych źródłach ciepła – kotłach węglowych i piecach kaflowych. Pył zawieszony powoduje szereg skutków ubocznych i jest szczególnie groźny dla osób cierpiących na schorzenia dróg oddechowych. Wiele polskich miast, a także miejscowości (nierzadko uzdrowiskowych) należy do jednych z najbardziej zanieczyszczonych na świecie według raportu WHO i EEA. Wymaga to podejmowania działań naprawczych, przede wszystkim likwidacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez zastępowanie starych nieefektywnych kotłów węglowych przez urządzenia gazowe. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 03/10/2012

Technika kondensacyjna w szczegółach

Technika kondensacyjna zaczęła być stosowana powszechnie na rynku w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Systematycznie wraz ze wzrostem cen paliw, popularność kotłów kondensacyjnych rosła, wypierając tradycyjne kotły stało- lub niskotemperaturowe. W początkowym okresie kotły kondensacyjne były kotłami gazowymi, dopiero z czasem opracowano konstrukcje kotłów olejowych zdolnych do pracy w trybie kondensacji pary wodnej ze spalin. Korzyści wynikające z zastosowania kotła kondensacyjnego obecnie nie budzą już wątpliwości, szereg zastosowanych kilka i kilkanaście lat temu kotłów tego typu, zdążyło zwrócić koszty inwestycji, pracując teraz na korzyść klienta. Technika kondensacyjna  w wielu krajach się standardem, niemal całkowicie wypierając “przestarzałe kotły niekondensacyjne” prezentacja online

Kategoria: Tagi: , ,