Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/12/2015

Regeneracja dolnego źródła ciepła

Regeneracja dolnego źródła ciepła dotyczy w szczególności gruntu, który stanowi dla pompy ciepła typu solanka/woda swoisty bufor ciepła. Pompa ciepła korzystając z gruntu jako dolnego źródła ciepła, powoduje obniżanie jej temperatury. Szczególnie długi zimny sezon grzewczy, a także użytkowanie nowego domu, może powodować wydłużenie pracy pompy ciepła i nadmierne schłodzenie dolnego ciepła. Aby doszło to jego pełnej tzw. regeneracji cieplnej, muszą występować korzystne warunki eksploatacyjne. Przede wszystkim należy prawidłowo zwymiarować dolne źródło ciepła – sondy pionowe lub kolektor gruntowy poziomy. W pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć właściwości gruntu. Wytyczne projektowe producentów wskazują na jaką ilość ciepła można liczyć przy określonym rodzaju gruntu i jego wilgotności. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/10/2014

Sondy gruntowe – wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczych

W wielu krajach Europy Zachodniej, można zetknąć się z pompami ciepła pracującymi ponad 20 lat. Przynosi to cenne opinie i analizy pracy, potwierdzając osiąganie zakładanego efektu ekonomicznego oraz zachowanie trwałości i niezawodności systemu. Jednym z dokładniej opisanych układów z pompą ciepła typu solanka/woda jest układ zabudowany w domu jednorodzinnym w Szwajcarii w 1985 roku. Budynek nie odpowiada już obecnym standardom energooszczędności (wskażnik 100-110 kWh/m2rok), ale z powodzeniem jest ogrzewany przez pompę ciepła nieprzerwanie od 29 lat. Pierwsza pompa ciepła oparta była jeszcze o zastosowanie sprężarki rotacyjnej i czynnika R22. Pracowała bezawaryjnie przez 23 lata z korzystną jak na ówczesne standardy efektywnością SPF równą 3,0 (licząc samą pompę ciepła). W 2008 roku pompa została zastąpiona przez nową opartą już o sprężarkę typu Scroll i czynnik R407C. W efekcie obniżyło się zużycie energii elektrycznej o około -30%. Pomimo blisko 30 lat, sondy gruntowe zachowały swoje parametry, tzn. korzystnie regenerują się cieplnie poza sezonem grzewczym, czemu dodatkowo sprzyja wykorzystanie latem chłodzenia naturalnego budynku. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 21/07/2014

10 najczęstszych błędów przy zastosowaniu pompy ciepła

Zastosowanie pompy ciepła w budynku wymaga zwrócenia uwagi przede wszystkim na jej prawidłowy dobór w odniesieniu do potrzeb grzewczych budynku. Przewymiarowanie pompy ciepła może prowadzić do tzw. taktowania jej pracy i spadku średniorocznej efektywności pracy. Z kolei niedowymiarowanie dolnego źródła w przypadku pomp ciepła typu solanka/woda obniża ilość odbieranego ciepła, nadmiernie obniża temperaturę gruntu i obniża efektywność pracy. Istotne jest także zwrócenie uwagi na zabudowę pomp ciepła szczególnie typu powietrze/woda, aby zachować odległości od sąsiednich budynków w celu ich ochrony przed rozprzestrzeniającym się hałasem. Liczba reklamacji na doświadczonym rynku szwajcarskim nie przekracza rocznie 0,3-0,5% zainstalowanych pomp ciepła. Mimo tego wyodrębniono 10 najczęstszych błędów po stronie doboru i montażu pomp ciepła, na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić użytkownikom komfortową i ekonomiczną pracę całego systemu grzewczego. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 14/07/2014

Jaką pompę ciepła wybrać – “odpowiedz na pytania z quizu”

Wybór pompy ciepła nie jest najczęściej prostym zadaniem, gdyż do dyspozycji pozostaje szeroki zakres urządzeń. Począwszy od rodzaju dolnego źródła, z jakiego korzysta pompa ciepła, a skończywszy na jej budowie (np. kompaktowa) i trybie użytkowania (samodzielnie, z innym źródłem ciepła, itd.). Znaczący wpływ na wybór pompy ciepła odgrywa także rozważane przez przyszłego użytkownika chłodzenie pomieszczeń. W porównaniu do tradycyjnej klimatyzacji, pompa ciepła powinna zapewnić niższe koszty zarówno inwestycji jak i eksploatacji. Szczególnie pompa ciepła pracująca w trybie chłodzenia pasywnego, zapewnia minimalne koszty eksploatacji, dzięki wykorzystaniu naturalnego chłodu gruntu lub wód gruntowych. To jaką pompę ciepła należy wybrać, powinno stanowić podstawę rozmowy z producentem lub firmą wykonawczą, która pomoże ocenić wszystkie kryteria techniczne oraz ekonomiczne. Ale pomocny we wstępnym rozpoznaniu potrzeb przyszłego użytkownika pompy ciepła może być quiz z pytaniami, na które wystarczy odpowiedzieć, aby poznać ogólne sugestie co do wyboru typu pompy ciepła…

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/06/2014

Koszty klimatyzacji domu – porównanie systemów

Klimatyzacja domu staje się coraz częściej stosowanym rozwiązaniem wobec rosnących oczekiwań komfortu cieplnego. Koszty klimatyzacji po stronie inwestycyjnej zależne są od wybranego rozwiązania, ale przeciętnie dla domu o powierzchni 150 m2 mogą one wynieść standardowo od 12 do 22 tys. zł. Potrzeba chłodzenia pomieszczeń powoduje, że na znaczeniu zyskują dodatkowo pompy ciepła, które spełniać mogą obydwie funkcje – ogrzewania oraz chłodzenia pasywnego lub aktywnego. Nawet w tak niekorzystnym zestawieniu jak z kotłem gazowym, pompa ciepła może stanowić bardzo opłacalne rozwiązanie techniczne. Jeśli się porówna koszty inwestycji – zabudowy kotłowni gazowej z odrębną instalacją klimatyzacji np. typu multisplit oraz pompy ciepła z funkcją chłodzenia pasywnego, to okaże się, że całkowite koszty roczne użytkowania pompy ciepła (ogrzewanie, ciepła woda, chłodzenie) wynieść mogą w domu niskonergetycznym 150 m2 około 1.400 zł/rok, a dla kotła gazowego kondensacyjnego i klimatyzacji typu multisplit 5+1 więcej, bo ok. 4.200 zł/rok. Stąd okres zwrotu kosztów inwestycji nie powinien przekroczyć dla pompy ciepła 5,5-6,0 lat. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,