Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 18/12/2019

Ranking pomp ciepła powietrze-woda 2019

Ranking pomp ciepła powietrze-woda 2019 wykonany na podstawie listy BAFA pozwala ocenić kilkuletnie trendy w tym segmencie urządzeń. Lista BAFA jest stale aktualizowana i zawiera dane efektywności pomp ciepła. Wersja z 13 grudnia 2019 r. zawiera dane dla pomp ciepła różnego typu, m.in. dla 1715 pomp powietrze-woda oferowanych przez ponad 100 producentów. Są to więc dane reprezentatywne dla całego rynku

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/04/2016

Rodzaje pomp ciepła powietrze/woda – wady i zalety

Pompy ciepła typu powietrze/woda stanowią najchętniej stosowane rozwiązanie w tym segmencie urządzeń. Ich zastosowanie nie wymaga specjalnych przedsięwzięć po stronie wykonania dolnego źródła ciepła. Pompy ciepła powietrze/woda mogą cechować się różną budową. Są to zarówno pompy ciepła typu MONOBLOK, jak i SPLIT. Wybór rodzaju pompy ciepła zależny będzie od możliwości jej zabudowy w budynku, a także preferencji użytkownika. Budowa pompy ciepła odgrywa znaczący wpływ na jej efektywność pracy jak również na oddziaływanie na otoczenie. Wady zalety pomp ciepła pozwalają dokonać wyboru zależnie od warunków zastosowania i preferencji mieszkańców domu.

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/12/2014

Ranking gruntowych pomp ciepła

Pompy ciepła typu solanka/woda (gruntowe) zgodnie z wymaganiami przyjętymi w większości krajów europejskich, muszą się cechować współczynnikiem efektywności COP na poziomie przynajmniej 4,30 (w punkcie B0/W35 wg normy PN-EN 14511). Jest to zgodne z wymaganiami minimalnej efektywności urządzeń w ramach projektu ecodesign i jest przyjmowane także w Polsce w programach dofinansowania inwestycji z pompami ciepła (NFOŚiGW, programy wspierające budowę domów niskoenergetycznych). Na największym i wymagającym rynku pomp ciepła – w Niemczech, listę pomp ciepła z potwierdzoną wartością współczynnika COP, publikuje jednostka BAFA.  prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/12/2014

Certyfikat EHPA dla pomp ciepła

Certyfikat EHPA stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych informacji przez fachowców i klientów w krajach Europy Zachodniej. Dotyczy on pomp ciepła przeznaczonych dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia domu oraz podgrzewania wody użytkowej. Potwierdzeniem jakości pompy ciepła mogą być testy konsumenckie prowadzone w niektórych krajach, jak np. przez Stifftung Warentest w Niemczech. Przeprowadza się je jednak w ograniczonym zakresie i stosunkowo sporadycznie prezentacja online