Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/03/2014

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy

Wymiana kotła węglowego na gazowy staje się w ostatnim czasie często wspieraną lokalnie inwestycją. Dotacje na wymianę pieca, czy kotła mogą sięgać od 50 do 100%, np. w ramach tzw. Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Powodem jest konieczność poprawy złego stanu jakości powietrza i likwidacji tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, powodowanej przez spalanie węgla w lokalnych źródłach ciepła małej mocy. Wymagania dla zabudowy kotła gazowego są znacznie niższe w porównaniu do kotłów węglowych, dzięki m.in. zamkniętej komorze spalania i braku konieczności zachowania minimalnych odległości od ścian pomieszczenia. Kotły gazowe utrzymują wysoką sprawność pracy także poza sezonem grzewczym w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dogodne warunki zachodzą również dla współpracy instalacji solarnej z gazowym kotłem kondensacyjnym, dzięki jego dobrej regulacyjności. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 28/01/2014

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10

Zanieczyszczenie powietrza odgrywa decydujący wpływ na zdrowie człowieka. Jednym z podstawowych powodów nadmiernego zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń powstająca wskutek spalania paliw stałych w małych lokalnych źródłach ciepła – kotłach węglowych i piecach kaflowych. Pył zawieszony powoduje szereg skutków ubocznych i jest szczególnie groźny dla osób cierpiących na schorzenia dróg oddechowych. Wiele polskich miast, a także miejscowości (nierzadko uzdrowiskowych) należy do jednych z najbardziej zanieczyszczonych na świecie według raportu WHO i EEA. Wymaga to podejmowania działań naprawczych, przede wszystkim likwidacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez zastępowanie starych nieefektywnych kotłów węglowych przez urządzenia gazowe. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/08/2012

Spalanie paliw, a emisja zanieczyszczeń

Ogrzewanie budynków powoduje znaczne pogarszanie się jakości powietrza w sezonie grzewczym. Jak wskazują statystyki, wpływ na jakość powietrza małych źródeł ciepła, jest znacznie wyższy niż wpływ spalania paliw w sektorze przemysłowym, czy transportowym. Możliwości czystego spalania paliw stałych w małych kotłach grzewczych są ograniczone. Dopiero w dużych kotłowniach, czy też ciepłowniach, możliwe jest stosowanie kosztownych zaawansowanych technologii oczyszczania spalin ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Spalanie węgla w różnych formach odpowiada w największym stopniu za znaczące przekroczenia poziomu stężenia pyłu w powietrzu. Problem ten nie jest jedynie obecny w dużych ośrodkach miejskich, ale także w ośrodkach wypoczynkowych, szczególnie tych położonych w kotlinach górskich. Poprawa jakości powietrza w najbliższym otoczeniu jest możliwa do uzyskania przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań techniki grzewczej, jak w szczególności gazowych kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła, czy też kolektorów słonecznych. ich zastosowanie to nie tylko oszczędności ekonomiczne, ale i wymierne korzyści dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Zanieczyszczenie powietrza jest według wielu raportów odpowiedzialna za pogarszanie się zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych obszarów. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,