Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/10/2013

Wentylacja pomieszczeń – wpływ na jakość powietrza

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych odgrywa decydujące znaczenie w zapewnieniu właściwej jakości powietrza, której jednym ze wskaźników jest zawartość dwutlenku węgla CO2. W zależności od aktywności mieszkańców oraz czasu przebywania w pomieszczeniu, stężenie CO2 wzrasta zwykle w szybkim czasie. Szczególnie newralgicznym miejscem w domu czy mieszkaniu jest pod tym względem sypialnia, gdzie czas przebywania jest statystycznie najdłuższy. Przy ograniczonej ilości świeżego powietrza, już po 2 godzinach może zostać przekroczona granica 1000 ppm, którą według Pettenkofera przyjęto za graniczną ze względów higienicznych. Nadmierna ilość CO2 powoduje objawy dyskomfortu, a w dłuższej perspektywie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Dodatkowo ograniczona ilość świeżego powietrza nie zapewnia wystarczającego usuwania wilgoci, powstającej wewnątrz budynku. Wentylacja naturalna nie jest w stanie dopasować się do potrzeb wietrzenia pomieszczeń, zawyżając lub zaniżając wymaganą ilość świeżego powietrza. Taki rodzaj wentylacji ma charakter chwilowy, doraźny, w przeciwieństwie do stale (całodobowo) funkcjonującej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która w nowych budynkach stać się powinna standardowym rozwiązaniem technicznym. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,