Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 21/12/2012

Przykłady zastosowania pomp ciepła

Przykłady zastosowania pomp ciepła wskazują na możliwości zastosowania ich dla każdego rodzaju obiektu. Mogą to być zarówno nowo budowane domy jednorodzinne, jak i domy podlegające modernizacji. W przypadku nowych budynków, stosunkowo łatwe jest stosowanie pomp ciepła typu solanka/woda. W obiektach modernizowanych, przy większych ograniczeniach dla prac ziemnych, częstym wariantem staje się zastosowanie pomp ciepła typu powietrze/woda. Pompy ciepła w przypadku modernizacji mogą współpracować z istniejącym źródeł ciepła, a także systemem grzewczym, gdy dodatkowo budynek poddawany jest termomodernizacji. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/10/2012

Olejowe kotły kondensacyjne – przegląd technologii

Olejowe kotły kondensacyjne oferowane są na rynku od kilku ostatnich lat. Modernizacja istniejącego ogrzewania olejem opałowym związana z wymianą starego kotła stało- lub niskotemperaturowego, na nowy kocioł kondensacyjny, pozwala uzyskać wysokie oszczędności. Wynikają one przede wszystkim z wyższych kosztów zakupu oleju opałowego w porównaniu do gazu ziemnego, dzięki czemu efekt ekonomiczny jest przy droższym paliwie, korzystniejszy. Nowoczesne kondensacyjne kotły olejowe oferują wysoki standard bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, dzięki m.in. stopniowanej regulacji wydajności palnika olejowego, czy też możliwości pracy na zasadzie zamkniętej komory spalania. W połączeniu z olejem niskosiarkowym (< 50 ppm siarki), osiąga się parametry czystości spalania oraz właściwości kondensatu, identyczne niemal jak dla spalania gazu ziemnego. Wielu producentów kotłów zaczyna oferować już tylko kotły olejowe w wersji kondensacyjnej, ze względu na ich zdecydowaną wyższość techniczną i ekonomiczną. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 28/08/2012

Modernizacja ogrzewania – efekty wymiany kotła na kondensacyjny

Koszty ogrzewania domu jednorodzinnego wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej, stanowić mogą nawet powyżej 80% całkowitych rocznych kosztów jego eksploatacji. Dlatego od sprawności pracy całego systemu grzewczego, zależy wprost obciążenie budżetu domowego. Im szybciej nastąpi na przykład wymiana starego kotła na nowy kondensacyjny, tym szybciej uzyska się moment, gdy koszty inwestycji zwrócą się, a kocioł zacznie “na siebie zarabiać”. Przykładowo, gdy użytkownik starego kotła gazowego, dokonał wymiany kotła na kondensacyjny w 2004 roku, to już od chwili obecnej, może uznać, że instalacja całkowicie się spłaciła po 8 latach. Wobec obecnych niższych relatywnie cen kotłów kondensacyjnych i wyższych cen gazu ziemnego, zwrot kosztów zakupu takiego kotła nie powinien od chwili obecnej przekroczyć 5-6 lat. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 02/07/2012

Koszty ogrzewania domu

Jakie mogą być koszty ogrzewania domu jednorodzinnego? Zależą one ściśle od rodzaju nośnika ciepła: paliwa lub energii elektrycznej oraz od sprawności źródła ciepła. Koszty ogrzewania domu mogą pozostawać relatywnie na takim samym lub nawet niższym poziomie, pomimo systematycznego wzrostu cen paliw i energii. Możliwe jest to do osiągnięcia przy stosowaniu energooszczędnych technologii budownictwa oraz wysokoefektywnych systemów grzewczo-wentylacyjnych. Skuteczny dodatkowy sposób zmniejszenia kosztów eksploatacji stanowi instalacji solarna, jaką można zastosować w połączeniu z każdym źródłem ciepła. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,