Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/02/2014

Badanie zachowania mieszkańców (7.861 osob) – jak obniżają zużycie energii i koszty ogrzewania domu

Ograniczanie ogólnego zużycia energii i zmniejszanie kosztów ogrzewania jest jednym z ważniejszych elementów dbałości o budżet domowy. Mieszkańcy różnych krajów mają często odmienne zachowania na przykład na wypadek odczuwania chłodu. W krajach o cieplejszym klimacie, oczekiwane są raczej niższe temperatury wewnątrz budynku, w krajach “zimniejszych” oczekuje się wyższych temperatur i dłuższego czasu trwania sezonu grzewczego.  Jednocześnie podejmowanych jest wiele konkretnych działań zmniejszających koszty ogrzewania domu, najczęściej skracanie czasu trwania sezonu grzewczego, czy też obniżanie temperatury pomieszczeń w nocy. W latach 2011-2012 w 7 krajach przeprowadzono szczegółowe badania, w którym wzięło udział 7.861 osób. Badania pod nazwą “Wärmebarometer 2012” (“Barometr ciepła 2012”) przeprowadzone z inicjatywy firmy Vaillant, odpowiadają na szereg ważnych pytań związanych z ciepłem… prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 16/10/2013

Termomodernizacja budynków w przykładach

Termomodernizacja budynku to nie tylko poprawa izolacji cieplnej przegród zewnętrznych czy też wymiana stolarki okiennej. To w decydującej mierze wymiana starego źródła ciepła na nowe o wysokiej sprawności pracy, a także optymalizacja działania instalacji grzewczej poprzez jej równoważenie hydrauliczne, zapewniające odpowiedni rozdział ciepła pomiędzy grzejnikami czy też mieszkaniami lub blokami osiedla mieszkaniowego. Wymiana starego źródła ciepła na nowe, może przynieść przynajmniej 30-40% oszczędności w zakupie paliwa. Dodatkowy efekt uzyskuje się dzięki zastosowaniu instalacji solarnej. Jak wskazują praktyczne przykłady, sama tylko wymiana okien w budynku przynosi zwykle 20% zmniejszenia energii dla celów ogrzewania. Podobne efekty daje docieplenie ścian i stropów. Podwojenie tych efektów jest możliwe dopiero przy zastosowaniu nowego efektywnego w pracy systemu grzewczego. Dopiero połączenie kilku przedsięwzięć w ramach termomodernizacji daje odczuwalne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/08/2013

Wymiana przepłowego podgrzewacza wody

Przepływowe gazowe podgrzewacze ciepłej wody stanowią popularne rozwiązanie, znajdujące zastosowanie szczególnie w budynkach wielorodzinnych. Należą do stosunkowo trwałych urządzeń i często okres ich eksploatacji sięga 30-40 lat. Jednak poziom bezpieczeństwa ich pracy, a także uzyskiwane sprawności odbiegają zdecydowanie od współczesnych rozwiązań. Popularne “piecyki łazienkowe” to obecnie urządzenia z elektroniczną regulacją temperatury wody i modulacją mocy palnika. Wysoki poziom bezpieczeństwa i sprawności pracy zapewnia w szczególności rozwiązanie zamkniętej komory spalania. Wymiana starej termy na nową przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Praca starego typu “piecyków łazienkowych” powoduje zwiększone zużycie gazu ziemnego także z uwagi na niską sprawność procesu spalania i często zastosowanie tzw. palnika dyżurnego utrzymującego stale płomień dla umożliwienia zapłonu palnika. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 08/07/2013

Kolektory słoneczne we współpracy z pralką i zmywarką

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej energią elektryczną wiąże się z wysokimi kosztami, o ile nie korzysta się z pompy ciepła. Koszty podgrzewania wody użytkowej grzałką elektryczną lub w bojlerze elektrycznym mogą być 2 razy wyższe niż przy gazie ziemnym. W porównaniu do instalacji solarnej, różnica może być nawet 20-30-krotna. Podłączenie pralki lub zmywarki do ciepłej wody staje się więc w pełni uzasadnione, gdy jest ona podgrzewana w tani sposób przez instalację solarną. Coraz częściej oferuje się pralki na ciepłą wodę i zmywarki na ciepłą wodę, ale także standardowe urządzenia można podłączyć do ciepłej wody, przy wykorzystaniu modułów mieszających wodę zimną i ciepłą. Oszczędności z tytułu podłączenia ciepłej wody do zmywarki, czy pralki w praktyce mogą być wyższe od prognozowanych. W badaniach okazuje się, że zużycie energii elektrycznej jest dla tych urządzeń wyższe niż wykazywane w danych katalogowych. Wyższe mogą być więc oszczędności, szczególnie przy intensywnym korzystaniu z urządzeń.

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 21/12/2012

Przykłady zastosowania pomp ciepła

Przykłady zastosowania pomp ciepła wskazują na możliwości zastosowania ich dla każdego rodzaju obiektu. Mogą to być zarówno nowo budowane domy jednorodzinne, jak i domy podlegające modernizacji. W przypadku nowych budynków, stosunkowo łatwe jest stosowanie pomp ciepła typu solanka/woda. W obiektach modernizowanych, przy większych ograniczeniach dla prac ziemnych, częstym wariantem staje się zastosowanie pomp ciepła typu powietrze/woda. Pompy ciepła w przypadku modernizacji mogą współpracować z istniejącym źródeł ciepła, a także systemem grzewczym, gdy dodatkowo budynek poddawany jest termomodernizacji. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,