Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/12/2015

Regeneracja dolnego źródła ciepła

Regeneracja dolnego źródła ciepła dotyczy w szczególności gruntu, który stanowi dla pompy ciepła typu solanka/woda swoisty bufor ciepła. Pompa ciepła korzystając z gruntu jako dolnego źródła ciepła, powoduje obniżanie jej temperatury. Szczególnie długi zimny sezon grzewczy, a także użytkowanie nowego domu, może powodować wydłużenie pracy pompy ciepła i nadmierne schłodzenie dolnego ciepła. Aby doszło to jego pełnej tzw. regeneracji cieplnej, muszą występować korzystne warunki eksploatacyjne. Przede wszystkim należy prawidłowo zwymiarować dolne źródło ciepła – sondy pionowe lub kolektor gruntowy poziomy. W pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć właściwości gruntu. Wytyczne projektowe producentów wskazują na jaką ilość ciepła można liczyć przy określonym rodzaju gruntu i jego wilgotności. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/10/2014

Sondy gruntowe – wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczych

W wielu krajach Europy Zachodniej, można zetknąć się z pompami ciepła pracującymi ponad 20 lat. Przynosi to cenne opinie i analizy pracy, potwierdzając osiąganie zakładanego efektu ekonomicznego oraz zachowanie trwałości i niezawodności systemu. Jednym z dokładniej opisanych układów z pompą ciepła typu solanka/woda jest układ zabudowany w domu jednorodzinnym w Szwajcarii w 1985 roku. Budynek nie odpowiada już obecnym standardom energooszczędności (wskażnik 100-110 kWh/m2rok), ale z powodzeniem jest ogrzewany przez pompę ciepła nieprzerwanie od 29 lat. Pierwsza pompa ciepła oparta była jeszcze o zastosowanie sprężarki rotacyjnej i czynnika R22. Pracowała bezawaryjnie przez 23 lata z korzystną jak na ówczesne standardy efektywnością SPF równą 3,0 (licząc samą pompę ciepła). W 2008 roku pompa została zastąpiona przez nową opartą już o sprężarkę typu Scroll i czynnik R407C. W efekcie obniżyło się zużycie energii elektrycznej o około -30%. Pomimo blisko 30 lat, sondy gruntowe zachowały swoje parametry, tzn. korzystnie regenerują się cieplnie poza sezonem grzewczym, czemu dodatkowo sprzyja wykorzystanie latem chłodzenia naturalnego budynku. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 21/07/2014

10 najczęstszych błędów przy zastosowaniu pompy ciepła

Zastosowanie pompy ciepła w budynku wymaga zwrócenia uwagi przede wszystkim na jej prawidłowy dobór w odniesieniu do potrzeb grzewczych budynku. Przewymiarowanie pompy ciepła może prowadzić do tzw. taktowania jej pracy i spadku średniorocznej efektywności pracy. Z kolei niedowymiarowanie dolnego źródła w przypadku pomp ciepła typu solanka/woda obniża ilość odbieranego ciepła, nadmiernie obniża temperaturę gruntu i obniża efektywność pracy. Istotne jest także zwrócenie uwagi na zabudowę pomp ciepła szczególnie typu powietrze/woda, aby zachować odległości od sąsiednich budynków w celu ich ochrony przed rozprzestrzeniającym się hałasem. Liczba reklamacji na doświadczonym rynku szwajcarskim nie przekracza rocznie 0,3-0,5% zainstalowanych pomp ciepła. Mimo tego wyodrębniono 10 najczęstszych błędów po stronie doboru i montażu pomp ciepła, na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić użytkownikom komfortową i ekonomiczną pracę całego systemu grzewczego. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/02/2013

Ogrzewanie pompą ciepła – koszty w praktyce

Ogrzewanie pompą ciepła domu zapewnia najniższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do innych źródeł ciepła. Dodatkowo pompa ciepła pozwala uzyskać maksymalny komfort nie tylko w trybie ogrzewania, ale również chłodzenia pomieszczeń. Przykład zastosowania w domu jednorodzinnym niskoenergetycznym wskazuje na rzeczywiste koszty ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania wody użytkowej, na tle całkowitego zużycia energii elektrycznej. Możliwa jest ocena jak duże udziały w budżecie domowych wydatków stanowią koszty ogrzewania, wentylacji, chłodzenia czy też podgrzewania ciepłej wody użytkowej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/12/2012

Sondy pionowe (odwierty) dla pomp ciepła

Jedne z najkorzystniejszych rozwiązań zastosowania dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła, stanowią sondy pionowe nazywane także odwiertami. Do głębokości około 15 metrów temperatura gruntu zmienia się w zależności od pory roku. Poniżej tej głębokości, temperatura gruntu nie zależy już od warunków zewnętrznych, zapewniając stabilne źródło ciepła. Z kolei w sezonie letnim temperatura gruntu na poziomie około 10 stopni Celsjusza, stanowi doskonały zasób chłodu, do wykorzystania w tzw. trybie pracy pompy ciepła z naturalnym chłodzeniem. Dzięki temu bez pracy sprężarki, w tani sposób można chłodzić pomieszczenia budynków mieszkalnych. Sondy pionowe dla pomp ciepła standardowo wykonuje się do głębokości 100 metrów. Ich długość oraz ilość zależą od wymaganej do uzyskania mocy chłodniczej jaką należy odebrać z otoczenia. Zależą także od rodzaju gruntu, a także trybu pracy pompy ciepła. prezentacja online