Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/05/2015

Ochrona instalacji solarnej przed przegrzewaniem

Ochrona kolektorów przed przegrzaniem jest jednym z częściej zadawanych pytań przez właściciela instalacji solarnej.  Troska o instalację solarną pojawia się szczególnie przed wyjazdem mieszkańców domu na letnie wczasy. Brak zużycia ciepłej wody podczas dłuższej nieobecności mieszkańców będzie skutkować brakiem odbioru ciepła z kolektorów słonecznych. Ochrona przed przegrzewaniem kolektorów może się odbywać na kilka sposobów. Może polegać w pierwszej kolejności na ograniczeniu dostępu promieniowania słonecznego do absorberów kolektorów słonecznych. Jest to jednak rzadko stosowane rozwiązanie ze względów funkcjonalnych i bezpieczeństwa. Zwykle przykrycie kolektorów słonecznych np. plandeką jest utrudnione lub wręcz niemożliwe dla mieszkańców, ze względu na miejsce zabudowy kolektorów na stromym dachu. Widziane czasem na zdjęciach folie naklejone na szybach kolektorów są dostarczane z nowymi urządzeniami. Nie są one przewidziane do stałej ochrony, a jedynie jako pomocnicze dla pierwszego uruchomienia instalacji solarnej. prezentacja online