Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/03/2014

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy

Wymiana kotła węglowego na gazowy staje się w ostatnim czasie często wspieraną lokalnie inwestycją. Dotacje na wymianę pieca, czy kotła mogą sięgać od 50 do 100%, np. w ramach tzw. Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Powodem jest konieczność poprawy złego stanu jakości powietrza i likwidacji tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń, powodowanej przez spalanie węgla w lokalnych źródłach ciepła małej mocy. Wymagania dla zabudowy kotła gazowego są znacznie niższe w porównaniu do kotłów węglowych, dzięki m.in. zamkniętej komorze spalania i braku konieczności zachowania minimalnych odległości od ścian pomieszczenia. Kotły gazowe utrzymują wysoką sprawność pracy także poza sezonem grzewczym w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dogodne warunki zachodzą również dla współpracy instalacji solarnej z gazowym kotłem kondensacyjnym, dzięki jego dobrej regulacyjności. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/02/2014

Badanie zachowania mieszkańców (7.861 osob) – jak obniżają zużycie energii i koszty ogrzewania domu

Raport o oszczędzaniu energii pod nazwą “Wärmebarometer 2012” (“Barometr ciepła 2012”) powstał na podstawie badań w których wzięło udział 7.861 osób.  Przeprowadzone je z inicjatywy firmy Vaillant w 7 krajach, aby znaleźć odpowiedzi na szereg ważnych pytań związanych z ciepłem. Ograniczanie zużycia energii i zmniejszanie kosztów ogrzewania jest jednym z ważniejszych elementów dbałości o budżet domowy. Mieszkańcy różnych krajów mają często odmienne zachowania na przykład na wypadek odczuwania chłodu. W krajach o cieplejszym klimacie, oczekiwane są raczej niższe temperatury wewnątrz budynku. W krajach “zimniejszych” oczekuje się wyższych temperatur i dłuższego czasu trwania sezonu grzewczego.  Jednocześnie podejmowanych jest wiele konkretnych działań zmniejszających koszty ogrzewania domu. Najczęściej jest to skracanie czasu trwania sezonu grzewczego, a także obniżanie temperatury pomieszczeń w nocy. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/12/2013

Modernizacja ogrzewania w bloku mieszkalnym – przykład modernizacji

Modernizacja ogrzewania w budynkach wielorodzinnych może polegać na wymianie starych źródeł ciepła na nowe lub zastąpieniu ich przez nową koncepcję systemu grzewczego. Jeżeli w bloku mieszkalnym zastosowano tzw. ogrzewanie etażowe, w postaci np. dwufunkcyjnych gazowych kotłów wiszących, to możliwe jest ich zastąpienie przez nowe najlepiej – kondensacyjne. We wcześniejszych latach standardem były jednak kotły z tzw. otwartą komorą spalania i zastąpienie ich przez nowe z zamkniętą komorą spalania, może być ze względów technicznych i ekonomicznych trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego w przykładowych blokach mieszkalnych ze spółdzielni w Hagen (Niemcy), dokonano zastąpienia kotłów dwufunkcyjnych przez stacje wymiennikowe ciepła. Ich zasilanie wodą grzewczą przejęła centralna kotłownia z gazowym kotłem kondensacyjnym o mocy grzewczej 200 kW. Dodatkowo można będzie rozbudować układ o instalację solarną lub układ kogeneracyjny (skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła). Obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań spółdzielczych wyniosło ponad 22%, a z uwzględnieniem mniejszej ilości powietrza wentylującego niezbędnego do spalania gazu ziemnego w kotłach z otwartą komorą spalania – nawet ponad 40%. prezentacja online