Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/01/2016

Koszty ogrzewania domu pompą ciepła w latach 2012-2015

Koszty ogrzewania domu niskoenergetycznego przez pompę ciepła typu solanka/woda mogą wynosić średniorocznie około 12 zł na 1 m2 powierzchni ogrzewanej (1 zł miesięcznie na 1 m2), wliczając w to ogrzewanie domu, zużycie energii przez centralę wentylacyjną, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenie pasywne. W przykładowym budynku koszty ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji mechanicznej (zasilanie centrali) i chłodzenia pasywnego wyniosły w 2015 roku 2644 zł. W ciągu 4 lat użytkowania domu widoczne jest zmniejszenie kosztów ogrzewania wskutek wysuszenia przegród budowlanych. Jest to zgodne ze stwierdzeniem, że w pierwszych 3 latach straty cieplne przez przenikania ciepła są zwiększone. Wpływ na obniżenie kosztów eksploatacyjnych miał także łagodny przebieg zimy w latach 2014-2015, ale również optymalizacja nastaw regulatora pompy ciepła – w szczególności korekty krzywej grzewczej. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/10/2015

Pompa ciepła i grzejniki?

Termomodernizacja budynku jednorodzinnego w zalezności od zakresu prac remontowych pozwala obniżyć potrzeby cieplne nawet więcej niż o 60%. Dzięki temu możliwe jest także obniżenie temperatur roboczych systemu grzewczego, co stwarza dogodne warunki pracy dla pompy ciepła bądź też dla kotła kondensacyjnego. W budynkach modernizowanych zazwyczaj istnieje tradycyjny system grzewczy złożony z kotła i instalacji grzejnikowej. Zastosowanie pompy ciepła ogranicza się zwykle do typu powietrze/woda, z uwagi na łatwość zabudowy urządzenia bez konieczności wykonywania prac ziemnych przy dolnym źródle ciepła (np. sondy pionowe). Niższa wymagana wydajność cieplna grzejników i niższe temperatury wody grzewczej pozwalają najczęściej na wykorzystanie ich do współpracy z pompą ciepła. Uzyskany w ramach modernizacji układ ogrzewania hybrydowego przynosi nie tylko korzyść w postaci niższych kosztów eksploatacji, ale dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców domu. Wynika to z faktu współpracy dwóch źródeł ciepła, gdzie istniejący kocioł grzewczy pełni rolę szczytowego źródła ciepła (zwykle od 10 do 30% potrzeb cieplnych), a a także rolę awaryjnego urządzenia grzewczego. Szczególnie ważne przy współpracy dwóch źródeł ciepła, jest stosowanie inteligentnych regulatorów decydujących o trybie pracy urządzeń, w zależności od chwilowych warunków pracy i kosztów paliwa oraz energii elektrycznej. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 21/03/2015

Temperatura biwalencyjna dla powietrznej pompy ciepła

Temperatura biwalencyjna nazywana także temperaturą biwalentną lub punktem biwalencyjnym określa temperaturę zewnętrzną, do której pompa ciepła może samodzielnie zapewnić pełne pokrycie potrzeb cieplnych budynku. Temperatura biwalencyjna zależy od wyboru pompy ciepła – jej mocy grzewczej w stosunku do wymaganego maksymalnego zapotrzebowania ciepła budynku, a także temperatur roboczych systemu grzewczego. Temperatura biwalencyjna jest także dobierana w zależności od rodzaju podstawowego źródła ciepła w budynku. Jeżeli koszty wytworzenia ciepła pozostają wysokie, to celowe jest ograniczanie pracy takiego źródła ciepła i dobór pompy ciepła większej mocy grzewczej. Temperatura biwalencyjna będzie wówczas obniżana tak, że pompa ciepła zapewni ponad 90% rocznych potrzeb cieplnych budynku. W przypadku ogrzewania podłogowego (np. 35/27oC) możliwe jest dobranie pompy ciepła bez punktu biwalencyjnego, tzn. pompa ciepła w 100% pokryje potrzeby cieplne budynku. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/01/2015

Rzeczywiste koszty ogrzewania domu pompą ciepła w latach 2012-2014

Koszty ogrzewania przykładowego domu gruntową pompą ciepła w 3-cim sezonie uległy dalszemu obniżeniu. Wynikło to z wprowadzenia optymalizacji działania systemu grzewczego i układu wentylacji z odzyskiem ciepła. Większa znajomość zachowania się budynku (bezwładność cieplna) pozwoliła skorygować nastawę krzywej grzewczej, a także czasów pracy systemu grzewczego w trybie normalnym i zredukowanym. Rekuperator w większym stopniu zaczął być sterowany w zależności od pory dnia. W większym stopniu wykorzystano zyski od nasłonecznienia w sezonie grzewczym. Gruntowa pompa ciepła pozwala także na zastosowanie chłodzenia pasywnego, które zapewnia przy minimalnym koszcie eksploatacji właściwy poziom komfortu cieplnego (przy dodatkowym ograniczeniu zysków od nasłonecznienia). W 2014 roku uległa wyraźnemu  obniżeniu cena zakupu energii elektrycznej (zł/kWh), co dodatkowo pozytywnie wpłynęło na obniżenie kosztów ogrzewania. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 09/08/2014

Krzywa grzewcza. Jak ustawić? Jaki wzór?

Prawidłowe ustawienie krzywej grzewczej zapewnia utrzymanie stałej temperatury wewnątrz budynku przy różnych temperaturach zewnętrznych. Dokładne ustawienie krzywej grzewczej jest szczególnie istotne dla kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła. Im niższe będą temperatury robocze dka tych urządzeń, tym wyższa ich sprawność. Wzór na krzywą grzewczą pozwala określić jej wymagane nachylenie w zależności od parametrów nominalnych systemu grzewczego. Jednak w praktyce okazuje się to często niewystarczające i na podstawie obserwacji zachowania się budynku należy skorygować obliczone początkowe parametry. Zachowanie się budynku i jego reakcja na zmiany temperatury, jest zależna silnie od pojemności cieplnej (konstrukcja masywna lub lekka budynku), bezwładności cieplnej a także zysków ciepła od nasłonecznienia. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,