Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 28/08/2012

Modernizacja ogrzewania – efekty wymiany kotła na kondensacyjny

Koszty ogrzewania domu jednorodzinnego wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej, stanowić mogą nawet powyżej 80% całkowitych rocznych kosztów jego eksploatacji. Dlatego od sprawności pracy całego systemu grzewczego, zależy wprost obciążenie budżetu domowego. Im szybciej nastąpi na przykład wymiana starego kotła na nowy kondensacyjny, tym szybciej uzyska się moment, gdy koszty inwestycji zwrócą się, a kocioł zacznie “na siebie zarabiać”. Przykładowo, gdy użytkownik starego kotła gazowego, dokonał wymiany kotła na kondensacyjny w 2004 roku, to już od chwili obecnej, może uznać, że instalacja całkowicie się spłaciła po 8 latach. Wobec obecnych niższych relatywnie cen kotłów kondensacyjnych i wyższych cen gazu ziemnego, zwrot kosztów zakupu takiego kotła nie powinien od chwili obecnej przekroczyć 5-6 lat. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/07/2012

W jaki sposób ogrzewać ciepłą wodę użytkową?

Koszty ogrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią coraz większy udział w bilansie rocznych kosztów eksploatacji budynku. Wynika to ze relatywnie stałych od dawna potrzeb na ciepłą wodę, ze względu na komfort i higienę człowieka. Równocześnie potrzeby cieplne dla celów ogrzewania domu, systematycznie się obniżają, wskutek podwyższania standardów energooszczędności w budownictwie. Tak więc zapewnienie niskich całkowitych kosztów wytwarzania ciepła dla domu, może być zapewnione z uwzględnieniem zastosowania wysokoefektywnych systemów ogrzewania wody użytkowej (c.w.u.). Do tej grupy systemów o najniższych kosztach ogrzewania wody c.w.u., należą w szczególności kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Obydwa rodzaje urządzeń posiadają swoje zalety i możliwości zastosowania w określonych warunkach inwestycji. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 06/07/2012

Jakie oszczędności można uzyskać z instalacji solarnej?

Oszczędności z instalacji solarnej będą tym wyższe im wykorzystywane będzie droższe paliwo lub energia elektryczna. Znaczenie odgrywa tu także efektywność energetyczna źródła ciepła. Tak więc im większe będą koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej, tym korzystniejszy będzie efekt zastosowania instalacji solarnej i krótszy okres wrotu kosztów inwestycji. Istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że o efektywności pracy instalacji solarnej świadczy przede wszystkim wskaźnik jednostkowego uzysku ciepła wyrażany w kWh/m2rok. Jeżeli instalacja solarna będzie ma zapewniać wysoki stopień pokrycia potrzeb ciepła w skali roku (%/rok), to niższa będzie jej efektywność i jednostkowy uzysk ciepła (kWh/m2rok). Inwestycja będzie droższa, a okres zwrotu kosztów inwestycji – dłuższy. Dlatego wielkość instalacji solarnej powinna być optymalizowana, aby nie doprowadzać do nadmiernego zwiększania powierzchni kolektorów słonecznych. Unika się dzięki temu spadku sprawności oraz możliwości występowania nadwyżek ciepła i przegrzewania instalacji w okresie letnim. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 02/07/2012

Koszty ogrzewania domu

Jakie mogą być koszty ogrzewania domu jednorodzinnego? Zależą one ściśle od rodzaju nośnika ciepła: paliwa lub energii elektrycznej oraz od sprawności źródła ciepła. Koszty ogrzewania domu mogą pozostawać relatywnie na takim samym lub nawet niższym poziomie, pomimo systematycznego wzrostu cen paliw i energii. Możliwe jest to do osiągnięcia przy stosowaniu energooszczędnych technologii budownictwa oraz wysokoefektywnych systemów grzewczo-wentylacyjnych. Skuteczny dodatkowy sposób zmniejszenia kosztów eksploatacji stanowi instalacji solarna, jaką można zastosować w połączeniu z każdym źródłem ciepła. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,