Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/01/2017

Systemy grzewcze dla budynku w standardzie WT 2017

Pojęciem system grzewczy WT 2017 można określić system, który w budynku zbudowanym według wymagań warunków WT 2017 zapewni w efekcie końcowym niższe od dopuszczalnego zużycie energii pierwotnej. Nowy budynek projektowany według warunków technicznych WT 2017 musi po pierwsze cechować się określonym standardem izolacyjności cieplnej przegród. Dla przegród są wobec tego podane w rozporządzeniu o warunkach WT 2017 dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła. Ma to na celu uzyskanie jak najniższego zapotrzebowania budynku na energię użytkową. Odpowiada ona w pierwszej kolejności za energię końcową i pierwotną jaka będzie potrzebna dla pokrycia potrzeb energetycznych budynku.

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 16/10/2013

Termomodernizacja budynków w przykładach

Termomodernizacja budynku to nie tylko poprawa izolacji cieplnej przegród zewnętrznych czy też wymiana stolarki okiennej. To w decydującej mierze wymiana starego źródła ciepła na nowe o wysokiej sprawności pracy, a także optymalizacja działania instalacji grzewczej poprzez jej równoważenie hydrauliczne, zapewniające odpowiedni rozdział ciepła pomiędzy grzejnikami czy też mieszkaniami lub blokami osiedla mieszkaniowego. Wymiana starego źródła ciepła na nowe, może przynieść przynajmniej 30-40% oszczędności w zakupie paliwa. Dodatkowy efekt uzyskuje się dzięki zastosowaniu instalacji solarnej. Jak wskazują praktyczne przykłady, sama tylko wymiana okien w budynku przynosi zwykle 20% zmniejszenia energii dla celów ogrzewania. Podobne efekty daje docieplenie ścian i stropów. Podwojenie tych efektów jest możliwe dopiero przy zastosowaniu nowego efektywnego w pracy systemu grzewczego. Dopiero połączenie kilku przedsięwzięć w ramach termomodernizacji daje odczuwalne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,