Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/01/2015

Rzeczywiste koszty ogrzewania domu pompą ciepła w latach 2012-2014

Koszty ogrzewania przykładowego domu gruntową pompą ciepła w 3-cim sezonie uległy dalszemu obniżeniu. Wynikło to z wprowadzenia optymalizacji działania systemu grzewczego i układu wentylacji z odzyskiem ciepła. Większa znajomość zachowania się budynku (bezwładność cieplna) pozwoliła skorygować nastawę krzywej grzewczej, a także czasów pracy systemu grzewczego w trybie normalnym i zredukowanym. Rekuperator w większym stopniu zaczął być sterowany w zależności od pory dnia. W większym stopniu wykorzystano zyski od nasłonecznienia w sezonie grzewczym. Gruntowa pompa ciepła pozwala także na zastosowanie chłodzenia pasywnego, które zapewnia przy minimalnym koszcie eksploatacji właściwy poziom komfortu cieplnego (przy dodatkowym ograniczeniu zysków od nasłonecznienia). W 2014 roku uległa wyraźnemu  obniżeniu cena zakupu energii elektrycznej (zł/kWh), co dodatkowo pozytywnie wpłynęło na obniżenie kosztów ogrzewania. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 29/04/2014

Zastosowanie kolektorów słonecznych dla obniżenia taryfy zakupowej gazu ziemnego z W-3 na W-2

Zastosowanie kolektorów słonecznych może być jeszcze bardziej korzystne ekonomicznie, gdy pozwoli na zmianę taryfy zakupowej gazu ziemnego ze standardowej W-3 na W-2. Obecne nowe budynki jednorodzinne lub poddane termomodernizacji czy wymianie kotła grzewczego, cechują się zużyciem rocznym gazu ziemnego często bliskim 1.200 m3/rok. Wartość ta stanowi maksymalny próg zużycia gazu ziemnego w taryfie W-2. Często już zastosowanie typowej instalacji solarnej przeznaczonej na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, pozwala na tyle obniżyć roczne zużycie gazu, że możliwa jest zmiana taryfy z W-3 na W-2. Poza obniżeniem kosztów zakupu samego paliwa, obniżeniu ulegają wówczas opłaty stałe (przesyłowa stała oraz abonament). Można przyjąć, że na każde potrzebne obniżenie zużycia gazu ziemnego o 40 m3/rok należy dobrać 1 m2 absorbera kolektora płaskiego. Jeśli więc dla domu jednorodzinnego potrzebne jest 1.350 m3/rok gazu ziemnego, a celem jest obniżenie go poniżej 1.200 m3/rok, to należy dobrać przynajmniej 4-5 m2 absorbera kolektora płaskiego. Zmiana taryfy zakupowej gazu z W-3 na W-2 jest obecnie przy zastosowaniu nowoczesnego kotła kondensacyjnego i instalacji solarnej  łatwym rozwiązaniem. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/02/2014

Badanie zachowania mieszkańców (7.861 osob) – jak obniżają zużycie energii i koszty ogrzewania domu

Ograniczanie ogólnego zużycia energii i zmniejszanie kosztów ogrzewania jest jednym z ważniejszych elementów dbałości o budżet domowy. Mieszkańcy różnych krajów mają często odmienne zachowania na przykład na wypadek odczuwania chłodu. W krajach o cieplejszym klimacie, oczekiwane są raczej niższe temperatury wewnątrz budynku, w krajach “zimniejszych” oczekuje się wyższych temperatur i dłuższego czasu trwania sezonu grzewczego.  Jednocześnie podejmowanych jest wiele konkretnych działań zmniejszających koszty ogrzewania domu, najczęściej skracanie czasu trwania sezonu grzewczego, czy też obniżanie temperatury pomieszczeń w nocy. W latach 2011-2012 w 7 krajach przeprowadzono szczegółowe badania, w którym wzięło udział 7.861 osób. Badania pod nazwą “Wärmebarometer 2012” (“Barometr ciepła 2012”) przeprowadzone z inicjatywy firmy Vaillant, odpowiadają na szereg ważnych pytań związanych z ciepłem… prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 16/12/2013

Cena 1 kWh ciepła – w zależności od rodzaju nośnika energii i sprawności…

Cena 1 kWh ciepła zależy zarówno od samych kosztów zakupu paliwa lub energii elektrycznej, jak też od sprawności pracy źródła ciepła – kotła grzewczego lub pompy ciepła itp.. Koszty kWh ożna porównywać ze sobą, przy czym należy brać pod uwagę nie tylko te określone z uwzględnieniem jedynie wartości opałowych paliw. Sprawność pracy szczególnie kotłów na paliwa stałe znacznie różni się od siebie w okresie grzewczym i pozagrzewczym. Wysokie straty rozruchowe i postojowe tego typu kotłów (duża pojemność wodna i masa korpusu kotła) znacznie obniżają sprawność pracy w trybie podgrzewania wody użytkowej, a także w okresach przejściowych ogrzewania budynku. Podnosi to w konsekwencji koszty wytwarzania ciepła. Ceny 1 kWh ciepła (zł/kWh, PLN/kWh) porównywane ze sobą, ułatwiają wybór rozwiązania – systemu ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 14/09/2013

Jaki regulator wybrać – pokojowy czy pogodowy?

Regulator pracy kotła i całego systemu grzewczego decyduje o komforcie zarówno cieplnym, jak i użytkowania. Regulatory posiadają obecnie rozbudowane funkcje i umożliwiają nie tylko na tradycyjny wybór na zasadzie “regulator pokojowy, czy pogodowy”, ale także pozwalają korzystać z obydwu trybów pracy równocześnie. W pełni pogodowy tryb pracy kotła kondensacyjnego zapewnia najwyższą sprawność jego pracy, z kolei sterowanie w zależności od temperatury wewnętrznej – najwyższy poziom komfortu cieplnego. Decyzja czy wybrać regulator pokojowy czy pogodowy powinna uwzględniać oczekiwania użytkownika w tym zakresie. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,