Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/05/2013

Chłodzenie pasywne pompą ciepła

Chłodzenie naturalne znane także jako chłodzenie pasywne, wykorzystuje chłód gruntu lub wody do obniżania temperatury pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, a także użytkowych. Chłodzenie naturalne stanowi najbardziej efektywną i przez to najtańszą metodę schładzania pomieszczeń, nie wymagającą pracy sprężarki w obiegu chłodniczym pompy ciepła. Dodatkowo naturalne chłodzenie korzystnie wpływa na regenerację dolnego źródła ciepła, odciążając je od pracy w sezonie letnim. Wyższa temperatura sond gruntowych przed sezonem grzewczym podwyższa efektywność pracy pompy ciepła. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/03/2013

Ogrzewanie podłogowe – wpływ na koszty ogrzewania domu

Ogrzewanie podłogowe pozwala obniżyć temperaturę wody grzewczej i tym samym podwyższyć sprawność pracy kotła grzewczego, szczególnie kondensacyjnego lub pompy ciepła. Obniża to koszty ogrzewania domu o kilka, kilkanaście procent rocznie. Ogrzewanie podłogowe cechuje się także efektem samoregulacji wydajności cieplnej, a oddawanie ciepła odbywa się głównie poprzez promieniowanie cieplne. Poprzez to temperatura powietrza w pomieszczeniach może być niższa o 1-2 stopnie, a temperatura odczuwalna będzie taka jak przy tradycyjnym ogrzewaniu grzejnikowym. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/02/2013

Ogrzewanie pompą ciepła – koszty w praktyce

Ogrzewanie pompą ciepła domu zapewnia najniższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do innych źródeł ciepła. Dodatkowo pompa ciepła pozwala uzyskać maksymalny komfort nie tylko w trybie ogrzewania, ale również chłodzenia pomieszczeń. Przykład zastosowania w domu jednorodzinnym niskoenergetycznym wskazuje na rzeczywiste koszty ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania wody użytkowej, na tle całkowitego zużycia energii elektrycznej. Możliwa jest ocena jak duże udziały w budżecie domowych wydatków stanowią koszty ogrzewania, wentylacji, chłodzenia czy też podgrzewania ciepłej wody użytkowej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/02/2013

Pompa ciepła z kotłem lub samodzielnie?

Pompa ciepła w zależności od standardu energetycznego budynku, rodzaju systemu grzewczego, możliwości zabudowy samego urządzenia, jak i dolnego źródła ciepła, może stanowić samodzielne lub uzupełniające źródło ciepła w budynku. Rozróżnia się cztery tryby eksploatacji pompy ciepła.: monowalentny, monoenergetyczny, biwalentny równoległy i biwalentny alternatywny. Najniższe koszty eksploatacji zapewnić może pompa ciepła pracująca monowalentnie. Wymaga to jednak budowy domu w odpowiednim standardzie energetycznym, np. wg warunków WT 2017, czy WT 2021. W innym razie wyjściem będzie pompa ciepła z kotłem. Częściej jest to układ spotykany jednak w budynkach poddawanych modernizacji. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/01/2013

Efektywność pracy pompy ciepła – COP, SPF…

Efektywność pompy ciepła zależy zarówno od warunków jej pracy, jak i samej konstrukcji wewnętrznej. Współczynnik COP określa chwilową w danych warunkach efektywność pracy pompy ciepła. Tak więc leży zwracać uwagę, według jakiej normy została przedstawiona przez producenta jego wartość. Według obecnej normy PN-EN 14511, wartości COP są niższe niż wcześniej określane według normy PN-EN 255 z uwagi na inne założenia testowe. Do oceny całorocznej efektywności pracy pompy ciepła służy współczynnik SPF (niem. JAZ).  prezentacja online