Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/05/2015

Ochrona instalacji solarnej przed przegrzewaniem

Ochrona instalacji solarnej przed przegrzewaniem jest realizowana na kilka sposobów. W pierwszej kolejności należy zapewnić odpowiedni dobór instalacji solarnej, aby do minimum ograniczyć przerwy w odbiorze ciepła i zapewnić najwyższy efekt ekonomiczny. Ochrona przed przegrzewaniem polega na ochronie glikolu oraz elementów instalacji solarnej. Sama konstrukcja kolektorów słonecznych o jakości potwierdzonej certyfikatem Solar Keymark przewiduje skrajnie niekorzystne warunki pracy, w tym długotrwałe występowanie stanów stagnacji (braku odbioru ciepła). Glikol przy długotrwałym przegrzewaniu może tracić swoje właściwości. Jednak odpowiednia konstrukcja absorbera – układ przewodów wewnętrzych może zapewniać szybkie usuwanie glikolu z absorbera przy podwyższonej temperaturze, przy wyłączeniu pompy obiegowej. W ten sposób będzie on chroniony przed przegrzewaniem i nie będzie przekazywał wysokiej temperatury elementom instalacji solarnej – w szczególności pompie obiegowej i naczyniu wzbiorczemu. Odrębnym rozwiązaniem technicznym jest układ bezciśnieniowy, tzw. Drainback, w którym glikol wypełnia kolektory słoneczne jedynie w sprzyjających warunkach pracy instalacji solarnej. Gdy pompa obiegowa pozostaje wyłączona, także ze względu na osiągnięcie wymaganej temperatury wody użytkowej w podgrzewaczu, glikol grawitacyjnie spływa do wężownicy podgrzewacza. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 17/06/2013

Drainback – bezciśnieniowe instalacje solarne

Instalacja solarna musi zapewniać wysokie uzyski ciepła, ale także maksymalny poziom bezpieczeństwa pracy. Nowoczesne kolektory słoneczne uzyskują wysokie sprawności pracy, a tym samym temperatury absorbera mogą także osiągać wysoki poziom. Jednym z zagadnień istotnych w praktycznej eksploatacji instalacji solarnej, jest jej ochrona przed skutkami występowania tzw. stanu stagnacji. Wówczas brak odbioru ciepła z kolektorów słonecznych, powoduje przy nasłonecznieniu absorberów, przegrzewanie glikolu. Długotrwałe gotowanie oraz powstawanie pary wodnej może istotnie zagrażać trwałości samego glikolu oraz elementów instalacji solarnej. Rozwiązaniem skutecznie eliminującym te niekorzystne zjawiska, jest system Drainback. Instalacja solarna typu Drainback (np. auroFLOW plus) pracuje bezciśnieniowo co oznacza, że glikol wypełnia kolektory słoneczne tylko gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło z instalacji solarnej. Gdy pompa obiegowa zostanie wyłączona (np. przy osiągnięciu w podgrzewaczu wymaganej temperatury wody użytkowej), glikol samoczynnie opuści kolektory słoneczne, gromadząc się w zbiorniku przelewowym. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,