Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 22/11/2012

Dolne źródło ciepła dla pompy ciepła

Pompa ciepła wykorzystuje ciepło otoczenia z tak zwanego dolnego źródła ciepła. Może nim być grunt, wody gruntowe lub powietrze. Może być nim także ciepło odpadowe z procesów przemysłowych, ścieków, itp.. Wybór źródła zależy zarówno m.in. od charakterystyki budynku i możliwości wykonania np. sond pionowych (odwiertów), czy też kolektora ziemnego. Uzależniony jest także od oczekiwanych kosztów inwestycji i późniejszych oczekiwań kosztów eksploatacji pompy ciepła. Dolne źródło ciepła decyduje o wyborze typu pompy ciepła, a ale dodatkowych funkcjach jakie ma ona pełnić w budynku. prezentacja online