Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 22/11/2012

Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła

Pompa ciepła wykorzystuje ciepło otoczenia, tak zwane dolne źródło ciepła, którym może być grunt, wody gruntowe lub powietrze. Dolnym źródłem ciepła może być także ciepło odpadowe z procesów przemysłowych, ścieków, itp.. Wybór dolnego źródła ciepła zależy zarówno m.in. od charakterystyki budynku i możliwości wykonania np. sond pionowych (odwiertów), czy też kolektora ziemnego. Uzależniony jest także od oczekiwanych kosztów inwestycji i późniejszych oczekiwań kosztów eksploatacji pompy ciepła. Zastosowanie jako dolnego źródła ciepła, sond pionowych lub wód gruntowych, pozwala poza monowalentną (samodzielną) pracą pompy ciepła, także na jej pracę w trybie chłodzenia naturalnego. W ten sposób w okresie letnim można uzyskać najtańszą opcję schładzania pomieszczeń mieszkalnych, jedynie z wykorzystaniem naturalnego chłodu, bez pracy sprężarki i obiegu chłodniczego (jak w standardowych układach klimatyzacji). prezentacja online