Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/10/2013

Wentylacja pomieszczeń – wpływ na jakość powietrza

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych odgrywa decydujące znaczenie w zapewnieniu właściwej jakości powietrza, której jednym ze wskaźników jest zawartość dwutlenku węgla CO2. W zależności od aktywności mieszkańców oraz czasu przebywania w pomieszczeniu, stężenie CO2 wzrasta zwykle w szybkim czasie. Szczególnie newralgicznym miejscem w domu czy mieszkaniu jest pod tym względem sypialnia, gdzie czas przebywania jest statystycznie najdłuższy. Przy ograniczonej ilości świeżego powietrza, już po 2 godzinach może zostać przekroczona granica 1000 ppm, którą według Pettenkofera przyjęto za graniczną ze względów higienicznych. Nadmierna ilość CO2 powoduje objawy dyskomfortu, a w dłuższej perspektywie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Dodatkowo ograniczona ilość świeżego powietrza nie zapewnia wystarczającego usuwania wilgoci, powstającej wewnątrz budynku. Wentylacja naturalna nie jest w stanie dopasować się do potrzeb wietrzenia pomieszczeń, zawyżając lub zaniżając wymaganą ilość świeżego powietrza. Taki rodzaj wentylacji ma charakter chwilowy, doraźny, w przeciwieństwie do stale (całodobowo) funkcjonującej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która w nowych budynkach stać się powinna standardowym rozwiązaniem technicznym. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/08/2012

Spalanie paliw, a emisja zanieczyszczeń

Ogrzewanie budynków powoduje znaczne pogarszanie się jakości powietrza w sezonie grzewczym. Jak wskazują statystyki, wpływ na jakość powietrza małych źródeł ciepła, jest znacznie wyższy niż wpływ spalania paliw w sektorze przemysłowym, czy transportowym. Możliwości czystego spalania paliw stałych w małych kotłach grzewczych są ograniczone. Dopiero w dużych kotłowniach, czy też ciepłowniach, możliwe jest stosowanie kosztownych zaawansowanych technologii oczyszczania spalin ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Spalanie węgla w różnych formach odpowiada w największym stopniu za znaczące przekroczenia poziomu stężenia pyłu w powietrzu. Problem ten nie jest jedynie obecny w dużych ośrodkach miejskich, ale także w ośrodkach wypoczynkowych, szczególnie tych położonych w kotlinach górskich. Poprawa jakości powietrza w najbliższym otoczeniu jest możliwa do uzyskania przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań techniki grzewczej, jak w szczególności gazowych kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła, czy też kolektorów słonecznych. ich zastosowanie to nie tylko oszczędności ekonomiczne, ale i wymierne korzyści dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Zanieczyszczenie powietrza jest według wielu raportów odpowiedzialna za pogarszanie się zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych obszarów. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,