Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/05/2016

Koszty podgrzewania wody użytkowej – porównanie 2016

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej należą do jednych z podstawowych obciążeń budżetu gospodarstwa domowego. Koszty podgrzewania wody będą zależeć w pierwszej kolejności od preferencji mieszkańców. W dalszej kolejności będą zależeć od sprawności źródeł ciepła pracujących w trybie podgrzewania wody CWU, a także samych kosztów paliw i energii.

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/06/2015

Jakie są wydatki gospodarstw domowych na ciepło i energię elektryczną?

Wydatki na ciepło i energię elektryczną należą do głównych wydatków w rocznym budżecie gospodarstwa domowego. Znajomość wysokości wydatków i ich udziałów w pełnym bilansie jest niewielka, przez co często błędnie szuka się oszczędności w tych miejscach, które nie są aż tak istotne w budżecie. Przykładowo oświetlenie budynku czy mieszkania stanowi przeciętnie 1,5% bilansu energetycznego, a już ciepło dla ogrzewania pomieszczeń blisko 69%. Łącznie ciepło stanowi blisko 84% bilansu energii gospodarstwa domowego. Największe możliwości w obniżeniu kosztów eksploatacyjnych domu lub mieszkania leżą więc po stronie ograniczania zużycia ciepła i stosowania efektywnych systemów grzewczych. Wymiana starego kotła gazowego na nowy kondensacyjny może obniżać wydatki roczne o 20-30%. Zwrot kosztów inwestycji może nastąpić już po 5-6 latach. Zastosowanie kolektorów słonecznych pozwala uzyskać 50-60% oszczędności w kosztach podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kluczową kwestią pozostaje zapewnienie jak najniższych strat ciepła i w przypadku starych budynków, odpowiednia termomodernizacja przegród i stolarki okiennej. Szczególnie w budynkach nowych dla uzyskania najwyższych klas efektywności energetycznej, np. NF40, nie można pominąć zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, tzw. rekuperatora. W budynkach niskoenergetycznych (np. NF40) oraz tym bardziej w budynkach pasywnych, wydatki na ciepło zostają znacznie zmniejszone i jego udział w bilansie budynku obniża się z ponad 80% do 40-60%. Wydatki na energię elektryczną pozostają zbliżone, będąc zależnymi głównie od pracy urządzeń AGD/RTV i oświetlenia budynku. Większe zużycie energii elektrycznej może przypadać w nowych budynkach ze względu na ich wyższy standard wyposażenia, a także zasilanie wentylacji mechanicznej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/11/2014

Ogrzewanie hybrydowe – funkcjonowane, cechy i zalety

Ogrzewanie hybrydowe stanowi popularne rozwiązanie, gdyż za takie można uznać każdy system grzewczy budynku, który korzysta z co najmniej dwóch rodzajów paliw lub energii elektrycznej. Przykładem może być połączenie kotła gazowego i kominka z płaszczem wodnym. Jednak za w pełni nowoczesny systemy ogrzewania hybrydowego można uznać taki, w którym automatyka analizuje na bieżąco warunki eksploatacji źródeł ciepła i wynikającą z nich sprawność oraz koszty wytworzenia ciepła (zł/kWh, zł/GJ). Na tej podstawie automatyka (np. calorMATIC 470) decyduje czy pracować powinna np. pompa ciepła powietrze/woda, czy też kocioł grzewczy. Ogrzewanie hybrydowe pozwala obniżyć całkowite koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej, dzięki zastępowaniu pracy źródła ciepła o wysokich kosztach eksploatacji (w szczególności kotłów na olej opałowy lub gaz płynny). Pompa ciepła zastosowana w systemie ogrzewania hybrydowego może cechować się mniejszą mocą grzewczą i tym samym niższym kosztem zakupu, co korzystnie wpływa na efekt ekonomiczny inwestycji. Pompa ciepła powietrze/woda zwykle zapewnia pokrycie około 70-80% potrzeb cieplnych budynku, a pozostałą część uzupełnia na przykład istniejący kocioł grzewczy. W zależności od wybranego wariantu urządzenia w systemie ogrzewania hybrydowego mogą pracować w trybie biwalentnym równoległym lub alternatywnym. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 16/12/2013

Cena 1 kWh ciepła – w zależności od rodzaju nośnika energii i sprawności…

Cena 1 kWh ciepła zależy zarówno od samych kosztów zakupu paliwa lub energii elektrycznej, jak też od sprawności pracy źródła ciepła – kotła grzewczego lub pompy ciepła itp.. Koszty kWh ożna porównywać ze sobą, przy czym należy brać pod uwagę nie tylko te określone z uwzględnieniem jedynie wartości opałowych paliw. Sprawność pracy szczególnie kotłów na paliwa stałe znacznie różni się od siebie w okresie grzewczym i pozagrzewczym. Wysokie straty rozruchowe i postojowe tego typu kotłów (duża pojemność wodna i masa korpusu kotła) znacznie obniżają sprawność pracy w trybie podgrzewania wody użytkowej, a także w okresach przejściowych ogrzewania budynku. Podnosi to w konsekwencji koszty wytwarzania ciepła. Ceny 1 kWh ciepła (zł/kWh, PLN/kWh) porównywane ze sobą, ułatwiają wybór rozwiązania – systemu ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/07/2012

W jaki sposób ogrzewać ciepłą wodę użytkową?

Koszty ogrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią coraz większy udział w bilansie rocznych kosztów eksploatacji budynku. Wynika to ze relatywnie stałych od dawna potrzeb na ciepłą wodę, ze względu na komfort i higienę człowieka. Równocześnie potrzeby cieplne dla celów ogrzewania domu, systematycznie się obniżają, wskutek podwyższania standardów energooszczędności w budownictwie. Tak więc zapewnienie niskich całkowitych kosztów wytwarzania ciepła dla domu, może być zapewnione z uwzględnieniem zastosowania wysokoefektywnych systemów ogrzewania wody użytkowej (c.w.u.). Do tej grupy systemów o najniższych kosztach ogrzewania wody c.w.u., należą w szczególności kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Obydwa rodzaje urządzeń posiadają swoje zalety i możliwości zastosowania w określonych warunkach inwestycji. prezentacja online