Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 17/08/2017

Porównanie powietrznych pomp ciepła

Porównanie powietrznych pomp ciepła na podstawie listy BAFA pozwala ocenić znaczną część rynku europejskiego dla tych urządzeń. Można zaobserwować zmiany w efektywności COP, czy dostępność mocy grzewczych. W samym segmencie pomp ciepła powietrze/woda występuje ponad 1300 pomp ciepła od ponad 100 producentów. Są to pompy ciepła w najbardziej popularnym zakresie mocy. Ponad 3/4 stanowią pompy ciepła o mocy grzewczej do 11 kW. A maksymalne moce powietrznych pomp ciepła sięgają 60 kW. Pompy ciepła powietrze/woda stanowią obecnie 50% oferty rynkowej pomp ciepła. Dla porównania drugie w kolejności pompy ciepła solanka/woda niecałe 32%.

prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 19/01/2015

Ranking powietrznych pomp ciepła

Pompy ciepła powietrze/woda stanowią obecnie najczęściej stosowane urządzenie tego typu na rynku europejskim. Jednocześnie występuje znaczne zróżnicowanie efektywności pracy powietrznych pomp ciepła różnych producentów. Minimalna efektywność wyrażona współczynnikiem COP wynosi dla tego typu pomp ciepła 3,10 w punkcie pracy A2/W35 wg normy PN-EN 14511. Jest to warunkiem uzyskania dotacji do zakupu w wielu krajach, w tym także w Polsce w ramach obecnie (01.2015) funkcjonującego programu NFOŚiGW wspierającego budowę domów niskoenergetycznych i pasywnych. Ranking powietrznych pomp ciepła z listy BAFA znanej na największym rynku pomp ciepła – w Niemczech, wskazuje, że znaczna część pomp ciepła uzyskuje współczynniki efektywności COP wyższe od średniej wartości 3,55, ale jedynie 11% powietrznych pomp ciepła z rankingu 927 urządzeń, osiąga wartość współczynnika COP wyższą od 4,00 (dla punktu A2/W35). prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/12/2014

Ranking gruntowych pomp ciepła

Pompy ciepła typu solanka/woda (gruntowe) zgodnie z wymaganiami przyjętymi w większości krajów europejskich, muszą się cechować współczynnikiem efektywności COP na poziomie przynajmniej 4,30 (w punkcie B0/W35 wg normy PN-EN 14511). Jest to zgodne z wymaganiami minimalnej efektywności urządzeń w ramach projektu ecodesign i jest przyjmowane także w Polsce w programach dofinansowania inwestycji z pompami ciepła (NFOŚiGW, programy wspierające budowę domów niskoenergetycznych). Na największym i wymagającym rynku pomp ciepła – w Niemczech, listę pomp ciepła z potwierdzoną wartością współczynnika COP, publikuje jednostka BAFA. W przypadku gruntowych pomp ciepła o mocy grzewczej do 100 kW, lista (z dnia 12.12.2014) zawiera 761 pomp ciepła 69 producentów. Średni współczynnik COP dla tych urządzeń wynosi 4,54. Około 21% pomp ciepła osiąga bardzo wysokie wartości współczynnika COP – powyżej 4,71, a 6% pomp ciepła – powyżej 4,91. Zestawienie pomp ciepła z listy BAFA pozwala wykonać pewnego rodzaju ranking gruntowych pomp ciepła dla sprawdzenia w jakim przedziale rynkowym znajduje się rozpatrywana przez klienta pompa ciepła . Pod uwagę należy wziąć jednak i takie waże aspekty, jak obecność producenta na rynku dango kraju, dostęp do serwisu i części zamiennych. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,