Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 22/07/2015

Kocioł gazowy czy węglowy do nowego domu?

Kocioł gazowy czy węglowy? Ta kwestia przez lata była dylematem budujących dom. Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej, nadal w nowych budynkach stosowane są często kotły węglowe. Wynika to z przekonania, że w ten sposób można zapewnić sobie najniższe koszty ogrzewania domu. Ceny węgla w ostatnich latach uległy jednak znacznemu zwiększeniu i koszty użytkowania kotła węglowego również się zwiększyły. Jak wskazują obserwacje użytkowników i badania testowe, sprawność kotłów węglowych w warunkach eksploatacyjnych ulega wyraźnemu obniżeniu w odniesieniu do sprawności katalogowej. Wynika to ze znaczącego wpływu na sprawność pracy kotła węglowego kilku czynników. Należą do nich m.in. wzrost strat ciepła przy niższych obciążeniach grzewczych kotła, czy zwiększona ilość powietrza do spalania (otwarta komora spalania, brak kontroli procesu spalania). Jest to także skutkiem większej skłonności do powstawania osadów w komorze spalania i po stronie wodnej (kamień kotłowy).  prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 16/02/2014

Badanie sprawności kotłów kondensacyjnych w warunkach rzeczywistej eksploatacji

Kotły kondensacyjne uzyskują wysokie sprawności pracy, jednak wpływ na rzeczywistą sprawność pracy kotła odgrywa szereg czynników. Jedno z badań prowadzonych w Niemczech z początkiem lat 2000 polegało na opomiarowaniu ponad 60 systemów grzewczych. Możliwa była tym samym ocena czynników odgrywających wpływ na sprawność kotła kondensacyjnego. Badanie pozwoliło także sformułować szereg zaleceń dla producentów kotłów kondensacyjnych. Dzisiejsze urządzenia cechują się już takimi rozwiązaniami, jak np. zastosowanie pomp elektronicznych z płynną regulacją obrotów (PWM), czy też zastosowanie zasobników warstwowych ciepłej wody użytkowej. Te rozwiązania wpływają na zwiększenie sprawności kotłów kondensacyjnych. Zmiany konstrukcyjne dokonały się także w zakresie palników, które pozwalają uzyskać niższą moc minimalną i szerszy zakres modulacji mocy. Pozwala to na lepsze dopasowanie kotła do budynku, gdzie coraz częściej potrzeby grzewcze są niskie, a z kolei wymagana moc podgrzewania w trybie pracy na wodę użytkową – nadal jest wysoka. Obecne kotły kondensacyjne pozwalają na zachowanie wysokiej sprawności pracy także podczas podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jest to zasługą przede wszystkim stosowania tzw. warstwowych zasobników wody. prezentacja online