Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/08/2012

Spalanie paliw – porównanie emisji zanieczyszczeń

Ogrzewanie budynków powoduje znaczne pogarszanie się jakości powietrza w sezonie grzewczym. Jak wskazują statystyki, wpływ na jakość powietrza małych źródeł ciepła, jest znacznie wyższy niż wpływ spalania paliw w sektorze przemysłowym, czy transportowym. Możliwości czystego spalania paliw stałych w małych kotłach grzewczych są ograniczone. Dopiero w dużych kotłowniach, czy też ciepłowniach, możliwe jest stosowanie kosztownych zaawansowanych technologii oczyszczania spalin ograniczających zanieczyszczenie powietrza.  prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/07/2012

W jaki sposób ogrzewać ciepłą wodę użytkową?

Najtańsze ogrzewanie wody użytkowej jest możliwe przy wykorzystaniu wysokoefektywnych źródeł ciepła. Koszty ogrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią coraz większy udział w bilansie rocznych kosztów eksploatacji budynku. Wynika to z relatywnie stałych od dawna potrzeb na ciepłą wodę, ze względu na komfort i higienę człowieka. Równocześnie potrzeby cieplne dla celów ogrzewania domu, systematycznie się obniżają, wskutek podwyższania standardów energooszczędności w budownictwie.  prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 06/07/2012

Jakie oszczędności można uzyskać z instalacji solarnej?

Oszczędności z instalacji solarnej będą tym wyższe im wykorzystywane będzie droższe paliwo lub energia elektryczna. Znaczenie odgrywa tu także efektywność energetyczna źródła ciepła. Im większe będą koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej, tym korzystniejszy będzie efekt zastosowania instalacji solarnej. Krótszy będzie także okres zwrotu kosztów inwestycji. O efektywności pracy instalacji solarnej świadczy przede wszystkim wskaźnik jednostkowego uzysku ciepła. Jest on wyrażany w jednostce kWh/m2rok. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 02/07/2012

Koszty ogrzewania domu

Jakie mogą być koszty ogrzewania domu jednorodzinnego? Zależą one ściśle od rodzaju nośnika ciepła: paliwa lub energii elektrycznej oraz od sprawności źródła ciepła. Koszty ogrzewania domu mogą pozostawać relatywnie na takim samym lub nawet niższym poziomie, pomimo systematycznego wzrostu cen paliw i energii. Możliwe jest to do osiągnięcia przy stosowaniu energooszczędnych technologii budownictwa oraz wysokoefektywnych systemów grzewczo-wentylacyjnych. Skuteczny dodatkowy sposób zmniejszenia kosztów eksploatacji stanowi instalacji solarna, jaką można zastosować w połączeniu z każdym źródłem ciepła. prezentacja online