Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 09/11/2012

Budowa pompy ciepła

Budowa pompy ciepła opiera się o zastosowanie takich elementów jak sprężarka, parownik, skraplacz i zawór rozprężny. Tworzą one podstawowy skład obiegu chłodniczego, w którym czynnik roboczy odbierając ciepło z otoczenia, nawet  niskiej (także ujemnej) temperaturze, wrze i odparowuje. Podwyższenie parametrów czynnika roboczego następuje w sprężarce – do poziomu pozwalającego przekazać ciepło do celów użytkowych – instalacji grzewczej lub ciepłej wody użytkowej, itd.. Budowa pompy ciepła odgrywa zasadnicze znaczenie dla uzyskiwanej przez nią efektywności pracy. Stosowane są także dodatkowe specjalne rozwiązania techniczne, jak np. pośredni wymiennik ciepła (przechładzacz), który “wstępnie” podgrzewa czynnik roboczy na wejściu do sprężarki. Ogranicza się w ten sposób zużycie energii elektrycznej i jednocześnie zwiększa współczynnik efektywności pracy pompy ciepła. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/10/2012

Olejowe kotły kondensacyjne – przegląd technologii

Olejowe kotły kondensacyjne oferowane są na rynku od kilku ostatnich lat. Modernizacja istniejącego ogrzewania olejem opałowym związana z wymianą starego kotła stało- lub niskotemperaturowego, na nowy kocioł kondensacyjny, pozwala uzyskać wysokie oszczędności. Wynikają one przede wszystkim z wyższych kosztów zakupu oleju opałowego w porównaniu do gazu ziemnego, dzięki czemu efekt ekonomiczny jest przy droższym paliwie, korzystniejszy. Nowoczesne kondensacyjne kotły olejowe oferują wysoki standard bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, dzięki m.in. stopniowanej regulacji wydajności palnika olejowego, czy też możliwości pracy na zasadzie zamkniętej komory spalania. W połączeniu z olejem niskosiarkowym (< 50 ppm siarki), osiąga się parametry czystości spalania oraz właściwości kondensatu, identyczne niemal jak dla spalania gazu ziemnego. Wielu producentów kotłów zaczyna oferować już tylko kotły olejowe w wersji kondensacyjnej, ze względu na ich zdecydowaną wyższość techniczną i ekonomiczną. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 03/10/2012

Technika kondensacyjna w szczegółach

Technika kondensacyjna zaczęła być stosowana powszechnie na rynku w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Systematycznie wraz ze wzrostem cen paliw, popularność kotłów kondensacyjnych rosła, wypierając tradycyjne kotły stało- lub niskotemperaturowe. W początkowym okresie kotły kondensacyjne były kotłami gazowymi, dopiero z czasem opracowano konstrukcje kotłów olejowych zdolnych do pracy w trybie kondensacji pary wodnej ze spalin. Korzyści wynikające z zastosowania kotła kondensacyjnego obecnie nie budzą już wątpliwości, szereg zastosowanych kilka i kilkanaście lat temu kotłów tego typu, zdążyło zwrócić koszty inwestycji, pracując teraz na korzyść klienta. Technika kondensacyjna  w wielu krajach się standardem, niemal całkowicie wypierając “przestarzałe kotły niekondensacyjne” prezentacja online

Kategoria: Tagi: , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/09/2012

Przykłady modernizacji – wymiana kotła olejowego

Ogrzewanie olejem opałowym należy do nowoczesnych rozwiązań grzewczych. Stosowane jest przede wszystkim dla budynków pozbawionych dostępu do sieci gazociągowej. Nowoczesne kotły olejowe zapewniają wysoki komfort bezpieczeństwa i użytkowania, na poziomie identycznym jak w przypadku kotłów gazowych. Technika kondensacyjna będącą domeną kotłów gazowych, znalazła także zastosowanie w przypadku spalania oleju opałowego. Specyfika spalania oleju opałowego, odróżnia olejowe kotły kondensacyjne od gazowych, pod względem wymagań montażowych i eksploatacyjnych. Niższa zawartość pary wodnej w spalinach ze spalania oleju opałowego, zmniejsza efekt dodatkowego uzysku ciepła z jej kondensacji. Wymiana kotła olejowego na nowy kondensacyjny przynosi jednak wymierne efekty ekonomiczne. Niższe zużycie stosunkowo drogiego paliwa, oznacza krótsze okresy zwrotu kosztów inwestycji. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 18/09/2012

Zamknięta komora spalania kotła

Zamknięta komora spalania kotła grzewczego to rozwiązanie pozwalające na eksploatację urządzenia niezależnie od powietrza wewnątrz pomieszczenia zabudowy kotła. Kocioł może na przykład być wyposażony w koncentryczny (2-ścienny) system spalinowo-powietrzny, wyprowadzony tradycyjnie ponad połać dachu, lub też bezpośrednio przez ścianę budynku. Zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania w decydujący sposób zwiększa bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domu, czy też mieszkania. Jednocześnie poprawie ulega sprawność urządzenia wskutek m.in. wstępnemu podgrzewaniu powietrza do spalania, a zapotrzebowanie na ciepło budynku zmniejsza się, poprzez eliminację zwiększonego napływu powietrza pobieranego do spalania, jak ma to miejsce przy tradycyjnym kotle (z otwartą komorą spalania). Zamknięta komora spalania to obecnie standardowe rozwiązanie techniczne stosowane w kotłach kondensacyjnych, zarówno gazowych, jak i olejowych. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,