Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/08/2012

Spalanie paliw, a emisja zanieczyszczeń

Ogrzewanie budynków powoduje znaczne pogarszanie się jakości powietrza w sezonie grzewczym. Jak wskazują statystyki, wpływ na jakość powietrza małych źródeł ciepła, jest znacznie wyższy niż wpływ spalania paliw w sektorze przemysłowym, czy transportowym. Możliwości czystego spalania paliw stałych w małych kotłach grzewczych są ograniczone. Dopiero w dużych kotłowniach, czy też ciepłowniach, możliwe jest stosowanie kosztownych zaawansowanych technologii oczyszczania spalin ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Spalanie węgla w różnych formach odpowiada w największym stopniu za znaczące przekroczenia poziomu stężenia pyłu w powietrzu. Problem ten nie jest jedynie obecny w dużych ośrodkach miejskich, ale także w ośrodkach wypoczynkowych, szczególnie tych położonych w kotlinach górskich. Poprawa jakości powietrza w najbliższym otoczeniu jest możliwa do uzyskania przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań techniki grzewczej, jak w szczególności gazowych kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła, czy też kolektorów słonecznych. ich zastosowanie to nie tylko oszczędności ekonomiczne, ale i wymierne korzyści dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Zanieczyszczenie powietrza jest według wielu raportów odpowiedzialna za pogarszanie się zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych obszarów. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/07/2012

W jaki sposób ogrzewać ciepłą wodę użytkową?

Koszty ogrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią coraz większy udział w bilansie rocznych kosztów eksploatacji budynku. Wynika to ze relatywnie stałych od dawna potrzeb na ciepłą wodę, ze względu na komfort i higienę człowieka. Równocześnie potrzeby cieplne dla celów ogrzewania domu, systematycznie się obniżają, wskutek podwyższania standardów energooszczędności w budownictwie. Tak więc zapewnienie niskich całkowitych kosztów wytwarzania ciepła dla domu, może być zapewnione z uwzględnieniem zastosowania wysokoefektywnych systemów ogrzewania wody użytkowej (c.w.u.). Do tej grupy systemów o najniższych kosztach ogrzewania wody c.w.u., należą w szczególności kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Obydwa rodzaje urządzeń posiadają swoje zalety i możliwości zastosowania w określonych warunkach inwestycji. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 06/07/2012

Jakie oszczędności można uzyskać z instalacji solarnej?

Oszczędności z instalacji solarnej będą tym wyższe im wykorzystywane będzie droższe paliwo lub energia elektryczna. Znaczenie odgrywa tu także efektywność energetyczna źródła ciepła. Tak więc im większe będą koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej, tym korzystniejszy będzie efekt zastosowania instalacji solarnej i krótszy okres wrotu kosztów inwestycji. Istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że o efektywności pracy instalacji solarnej świadczy przede wszystkim wskaźnik jednostkowego uzysku ciepła wyrażany w kWh/m2rok. Jeżeli instalacja solarna będzie ma zapewniać wysoki stopień pokrycia potrzeb ciepła w skali roku (%/rok), to niższa będzie jej efektywność i jednostkowy uzysk ciepła (kWh/m2rok). Inwestycja będzie droższa, a okres zwrotu kosztów inwestycji – dłuższy. Dlatego wielkość instalacji solarnej powinna być optymalizowana, aby nie doprowadzać do nadmiernego zwiększania powierzchni kolektorów słonecznych. Unika się dzięki temu spadku sprawności oraz możliwości występowania nadwyżek ciepła i przegrzewania instalacji w okresie letnim. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 02/07/2012

Koszty ogrzewania domu

Jakie mogą być koszty ogrzewania domu jednorodzinnego? Zależą one ściśle od rodzaju nośnika ciepła: paliwa lub energii elektrycznej oraz od sprawności źródła ciepła. Koszty ogrzewania domu mogą pozostawać relatywnie na takim samym lub nawet niższym poziomie, pomimo systematycznego wzrostu cen paliw i energii. Możliwe jest to do osiągnięcia przy stosowaniu energooszczędnych technologii budownictwa oraz wysokoefektywnych systemów grzewczo-wentylacyjnych. Skuteczny dodatkowy sposób zmniejszenia kosztów eksploatacji stanowi instalacji solarna, jaką można zastosować w połączeniu z każdym źródłem ciepła. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , ,