Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/01/2013

Efektywność pracy pompy ciepła – COP, SPF…

Efektywność pracy pompy ciepła zależy zarówno od warunków jej pracy, jak i samej konstrukcji wewnętrznej. Współczynnik COP określa chwilową w danych warunkach efektywność pracy pompy ciepła. Należy zwracać uwagę, według jakiej normy została przedstawiona przez producenta jego wartość. Według obecnej normy PN-EN 14511, wartości COP są niższe niż wcześniej określane według normy PN-EN 255 z uwagi na inne założenia testowe. Do oceny całorocznej efektywności pracy pompy ciepła służy współczynnik SPF (niem. JAZ). W przeciwieństwie do współczynnika COP, uwzględnia on już zmienne w czasie warunki pracy pompy ciepła, pozwalając dokładniej oszacować koszty eksploatacji, a zarazem koszty ogrzewania domu. Wybór pompy ciepła to poważna decyzja skutkująca na wiele kolejnych lat jej eksploatacji. Stąd wybór ten powinien uwzględniać poza cechami użytkowymi, klasę energetyczną urządzenia, wpływającą na koszty jego eksploatacji. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 10/01/2013

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w bloku?

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania w bloku? Jest to uzależnione od szeregu czynników. W pierwszej kolejności koszty ogrzewania mieszkania zależą od sprawności źródła ciepła i rodzaju wykorzystywanego paliwa, czy energii.  Znaczącą rolę odgrywa w przypadku mieszkań z ogrzewaniem tzw. etażowym, sprawność pracy kotła. Standardowy wiszący kocioł dwufunkcyjny miał budowę opartą o zastosowanie palnika atmosferycznego.  prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 21/12/2012

Przykłady zastosowania pomp ciepła

Przykłady zastosowania pomp ciepła wskazują na możliwości zastosowania ich dla każdego rodzaju obiektu. Mogą to być zarówno nowo budowane domy jednorodzinne, jak i domy podlegające modernizacji. W przypadku nowych budynków, stosunkowo łatwe jest stosowanie pomp ciepła typu solanka/woda. W obiektach modernizowanych, przy większych ograniczeniach dla prac ziemnych, częstym wariantem staje się zastosowanie pomp ciepła typu powietrze/woda. Pompy ciepła w przypadku modernizacji mogą współpracować z istniejącym źródłem ciepła, gdy budynek poddawany jest np. termomodernizacji. Taki system określany jest mianem hybrydowego, łącząc w sobie 2 różne rodzaje źródeł ciepła – kocioł grzewczy z pompą ciepła. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/12/2012

Sondy pionowe (odwierty) dla pomp ciepła

Jedne z najkorzystniejszych rozwiązań zastosowania dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła, stanowią sondy pionowe nazywane także odwiertami. Do głębokości około 15 metrów temperatura gruntu zmienia się w zależności od pory roku. Poniżej tej głębokości, temperatura gruntu nie zależy już od warunków zewnętrznych, zapewniając stabilne źródło ciepła. Z kolei w sezonie letnim temperatura gruntu na poziomie około 10 stopni Celsjusza, stanowi doskonały zasób chłodu, do wykorzystania w tzw. trybie pracy pompy ciepła z naturalnym chłodzeniem. Dzięki temu bez pracy sprężarki, w tani sposób można chłodzić pomieszczenia budynków mieszkalnych. Sondy pionowe dla pomp ciepła standardowo wykonuje się do głębokości 100 metrów. Ich długość oraz ilość zależą od wymaganej do uzyskania mocy chłodniczej jaką należy odebrać z otoczenia. Zależą także od rodzaju gruntu, a także trybu pracy pompy ciepła. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 22/11/2012

Dolne źródła ciepła dla pomp ciepła

Pompa ciepła wykorzystuje ciepło otoczenia, tak zwane dolne źródło ciepła, którym może być grunt, wody gruntowe lub powietrze. Dolnym źródłem ciepła może być także ciepło odpadowe z procesów przemysłowych, ścieków, itp.. Wybór dolnego źródła ciepła zależy zarówno m.in. od charakterystyki budynku i możliwości wykonania np. sond pionowych (odwiertów), czy też kolektora ziemnego. Uzależniony jest także od oczekiwanych kosztów inwestycji i późniejszych oczekiwań kosztów eksploatacji pompy ciepła. Zastosowanie jako dolnego źródła ciepła, sond pionowych lub wód gruntowych, pozwala poza monowalentną (samodzielną) pracą pompy ciepła, także na jej pracę w trybie chłodzenia naturalnego. W ten sposób w okresie letnim można uzyskać najtańszą opcję schładzania pomieszczeń mieszkalnych, jedynie z wykorzystaniem naturalnego chłodu, bez pracy sprężarki i obiegu chłodniczego (jak w standardowych układach klimatyzacji). prezentacja online