Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/04/2013

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją ciepła – opinie użytkownika, 10 korzyści z zastosowania

Wentylacja mechaniczna w powiązaniu z rekuperacją (odzyskiem) ciepła  stanowi standard dla nowoczesnych niskoenergetycznych lub pasywnych domów jednorodzinnych. Jej zastosowanie jest niezbędne, aby obniżyć zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych budynku, przy zachowaniu komfortu dla mieszkańców. Rekuperator zapewnia wymianę ciepła między powietrzem usuwanym z pomieszczeń, a nawiewanym – pobieranym z zewnątrz budynku. Szereg korzyści o jakich mówią producenci znajduje potwierdzenie w opiniach użytkowników tego rodzaju systemów. Przykładem może być 10 korzyści jakie w swojej opinii przedstawia jeden z użytkowników. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/03/2013

Ogrzewanie podłogowe – wpływ na koszty ogrzewania domu

Ogrzewanie podłogowe pozwala obniżyć temperaturę wody grzewczej i tym samym podwyższyć sprawność pracy kotła grzewczego, szczególnie kondensacyjnego lub pompy ciepła. Obniża to koszty ogrzewania domu o kilka, kilkanaście procent rocznie. Ogrzewanie podłogowe cechuje się także efektem samoregulacji wydajności cieplnej, a oddawanie ciepła odbywa się głównie poprzez promieniowanie cieplne. Poprzez to temperatura powietrza w pomieszczeniach może być niższa o 1-2 stopnie, a temperatura odczuwalna będzie taka jak przy tradycyjnym ogrzewaniu grzejnikowym. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/03/2013

Montaż kolektorów słonecznych

Montaż kolektorów słonecznych możliwy jest na różnych rodzajach pokrycia dachu, dzięki zastosowaniu uniwersalnych kotew dachowych. Kolektory słoneczne oraz konstrukcja mocująca, narażone mogą być znaczne siły działania wiatru i śniegu. Muszą więc spełniać rygorystyczne wymagania. Także ważny jest wybór miejsca montażu kolektorów słonecznych na dachu, ze względu nie tylko na dobre warunki nasłonecznienia, ale także z uwagi na zapewnienie niskiego obciążenia mechanicznego przez wiatr czy też śnieg zalegający oraz zsuwający się po połaci dachu. Montaż kolektorów słonecznych ze względu na wysokościowy charakter prac, musi być wykonywany przez uprawnione osoby, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/02/2013

Ogrzewanie pompą ciepła – koszty w praktyce

Ogrzewanie pompą ciepła domu zapewnia najniższe koszty eksploatacyjne w porównaniu do innych źródeł ciepła. Dodatkowo pompa ciepła pozwala uzyskać maksymalny komfort nie tylko w trybie ogrzewania, ale również chłodzenia pomieszczeń. Przykład zastosowania w domu jednorodzinnym niskoenergetycznym wskazuje na rzeczywiste koszty ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania wody użytkowej, na tle całkowitego zużycia energii elektrycznej. Możliwa jest ocena jak duże udziały w budżecie domowych wydatków stanowią koszty ogrzewania, wentylacji, chłodzenia czy też podgrzewania ciepłej wody użytkowej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/02/2013

Pompa ciepła z kotłem lub samodzielnie?

Pompa ciepła w zależności od standardu energetycznego budynku, rodzaju systemu grzewczego, możliwości zabudowy samego urządzenia, jak i dolnego źródła ciepła, może stanowić samodzielne lub uzupełniające źródło ciepła w budynku. Rozróżnia się cztery tryby eksploatacji pompy ciepła.: monowalentny, monoenergetyczny, biwalentny równoległy i biwalentny alternatywny. Najniższe koszty eksploatacji zapewnić może pompa ciepła pracująca monowalentnie. Wymaga to jednak budowy domu w odpowiednim standardzie energetycznym, np. wg warunków WT 2017, czy WT 2021. W innym razie wyjściem będzie pompa ciepła z kotłem. Częściej jest to układ spotykany jednak w budynkach poddawanych modernizacji. prezentacja online