Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Wentylacja | Rekuperacja

Wentylacja | Rekuperacja
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 14/11/2013

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych ze względu na usuwanie wilgoci

Wilgoć wewnątrz budynków mieszkalnych jest jednym z najistotniejszych czynników świadczących o jakości powietrza. Nie tylko decyduje o samopoczuciu człowieka, ale przede wszystkim oddziaływuje na ludzkie zdrowie i na konstrukcję budynku. Jednym ze znanych problemów jest nadmierne zawilgocenie przegród powstające przy ograniczonej wentylacji pomieszczeń, np. wskutek wymiany okien i ograniczonego czasu ich otwierania. Nadmierna wilgotność może powodować groźny w skutkach rozwój grzybów i pleśni, roztoczy, wirusów i bakterii. Nadmierna wilgotność nie pozostaje także obojętna na potrzeby cieplne, powodując ich wzrost, a przez to wyższe koszty ogrzewania domu. Najskuteczniejszym sposobem usuwania wilgoci pozostaje system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperator) zapewniający stałą wentylację budynku. W przypadku tradycyjnej wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), należy dostosować czasy wietrzenia pomieszczeń do pory roku. Należy wziąć pod uwagę ważny fakt, że wbrew niektórym potocznym opiniom ściany budynku nie “oddychają” – przepuszczając na zewnątrz jedynie do 3% pary wodnej. Pozostała niemal cała ilość pary wodnej odprowadzana jest z pomieszczeń wraz z powietrzem wentylacyjnym, a przy zbyt jego małej ilości, może akumulować się w przegrodach i elementach wyposażenia domu. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/11/2013

Jak odpowiednio wietrzyć pomieszczenia mieszkalne?

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi, wymagają dostarczania świeżego powietrza ze względu na potrzeby organizmu ludzkiego. Obniżona zawartość tlenu w zużytym powietrzu wewnętrznym, w bardzo negatywny sposób wpływa na zdrowie, a nawet życie człowieka. Wyznacznikiem jakości powietrza jest m.in. zawartość dwutlenku węgla CO2, którego ilość w powietrzu zewnętrznym wynosi około 300-400 ppm, a dla porównania – w powietrzu wewnętrznym przy ograniczonej wentylacji, może sięgać nawet 5000 ppm. Decydującą rolę odgrywa tutaj sposób wietrzenia pomieszczeń. W praktyce uzyskanie kontrolowanej ilości wymienianego w budynku powietrza, przy zachowaniu jak najniższych kosztów eksploatacji, zapewnia system wentylacji mechanicznej z odzyskiem (rekuperacją) ciepła. Jednak jest to rozwiązanie stosowane jeszcze stosunkowo rzadko i przede wszystkim w nowych energooszczędnych budynkach. W tradycyjnych budynkach lub mieszkaniach, należy wziąć pod uwagę zalecenia wietrzenia pomieszczeń zależnie od warunków zewnętrznych. Powinno ono być możliwie krótkie, ale intensywne w celu zapewnienia szybkiej wymiany powietrza i uniknięcia efektu schłodzenia wnętrza pomieszczenia. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/10/2013

Wentylacja pomieszczeń – wpływ na jakość powietrza

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych odgrywa decydujące znaczenie w zapewnieniu właściwej jakości powietrza, której jednym ze wskaźników jest zawartość dwutlenku węgla CO2. W zależności od aktywności mieszkańców oraz czasu przebywania w pomieszczeniu, stężenie CO2 wzrasta zwykle w szybkim czasie. Szczególnie newralgicznym miejscem w domu czy mieszkaniu jest pod tym względem sypialnia, gdzie czas przebywania jest statystycznie najdłuższy. Przy ograniczonej ilości świeżego powietrza, już po 2 godzinach może zostać przekroczona granica 1000 ppm, którą według Pettenkofera przyjęto za graniczną ze względów higienicznych. Nadmierna ilość CO2 powoduje objawy dyskomfortu, a w dłuższej perspektywie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Dodatkowo ograniczona ilość świeżego powietrza nie zapewnia wystarczającego usuwania wilgoci, powstającej wewnątrz budynku. Wentylacja naturalna nie jest w stanie dopasować się do potrzeb wietrzenia pomieszczeń, zawyżając lub zaniżając wymaganą ilość świeżego powietrza. Taki rodzaj wentylacji ma charakter chwilowy, doraźny, w przeciwieństwie do stale (całodobowo) funkcjonującej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, która w nowych budynkach stać się powinna standardowym rozwiązaniem technicznym. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , ,
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/04/2013

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją ciepła – opinie użytkownika, 10 korzyści z zastosowania

Wentylacja mechaniczna w powiązaniu z rekuperacją (odzyskiem) ciepła  stanowi standard dla nowoczesnych niskoenergetycznych lub pasywnych domów jednorodzinnych. Jej zastosowanie jest niezbędne, aby obniżyć zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych budynku, przy zachowaniu komfortu dla mieszkańców. Rekuperator zapewnia wymianę ciepła między powietrzem usuwanym z pomieszczeń, a nawiewanym – pobieranym z zewnątrz budynku. Szereg korzyści o jakich mówią producenci znajduje potwierdzenie w opiniach użytkowników tego rodzaju systemów. Przykładem może być 10 korzyści jakie w swojej opinii przedstawia jeden z użytkowników. prezentacja online

Kategoria: Tagi: , , , , , ,