Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/09/2013

Podgrzewacz uniwersalny – podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania budynku

Zastosowanie podgrzewacza uniwersalnego pozwala na dwufunkcyjną pracę instalacji solarnej, tzn. podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wspomaganie centralnego ogrzewania budynku. Podgrzewacz uniwersalny może mieć budowę typu “zbiornik w zbiorniku”, gdzie zewnętrzny płaszcz pełni rolę bufora wody grzewczej podgrzewanej przez instalację solarną oraz konwencjonalne źródła ciepła jak np. kocioł gazowy, czy też kocioł na paliwo stałe lub kominek z płaszczem wodnym. Wewnętrzny wbudowany zasobnik gromadzi ciepłą wodę użytkową, która jest podgrzewana przez otaczającą zasobnik wodę grzewczą lub też przez wewnętrzną wężownicę grzejną zasilaną z głównego źródła ciepła (np. wiszący kocioł gazowy). Poza sezonem grzewczym instalacja solarna może być wykorzystywana do podgrzewania wody w basenie sezonowym. W ten sposób możliwe jest wyeliminowanie nadwyżek niewykorzystywanego ciepła powodujących przegrzewanie instalacji solarnej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 08/07/2013

Kolektory słoneczne we współpracy z pralką i zmywarką

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej energią elektryczną wiąże się z wysokimi kosztami, o ile nie korzysta się z pompy ciepła. Koszty podgrzewania wody użytkowej grzałką elektryczną lub w bojlerze elektrycznym mogą być 2 razy wyższe niż przy gazie ziemnym. W porównaniu do instalacji solarnej, różnica może być nawet 20-30-krotna. Podłączenie pralki lub zmywarki do ciepłej wody staje się więc w pełni uzasadnione, gdy jest ona podgrzewana w tani sposób przez instalację solarną. Coraz częściej oferuje się pralki na ciepłą wodę i zmywarki na ciepłą wodę, ale także standardowe urządzenia można podłączyć do ciepłej wody, przy wykorzystaniu modułów mieszających wodę zimną i ciepłą. Oszczędności z tytułu podłączenia ciepłej wody do zmywarki, czy pralki w praktyce mogą być wyższe od prognozowanych. W badaniach okazuje się, że zużycie energii elektrycznej jest dla tych urządzeń wyższe niż wykazywane w danych katalogowych. Wyższe mogą być więc oszczędności, szczególnie przy intensywnym korzystaniu z urządzeń.

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 29/06/2013

Dobór kolektorów słonecznych w małej instalacji solarnej

Dobór kolektorów słonecznych w małej instalacji solarnej zależny w pierwszym rzędzie zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Dobór odpowiedniej powierzchni kolektorów słonecznych i pojemności podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w znaczącym stopniu odpowiada za efekty pracy instalacji solarnej. Maksymalny zakładany rocznie stopień pokrycia potrzeb wynosi zwykle dla małej instalacji solarnej 60%. Pozostałą część ciepła potrzebnego dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej musi dostarczyć konwencjonalne źródło ciepła, np. kocioł grzewczy. Dobór kolektorów słonecznych dla małej instalacji solarnej wykonuje się w oparciu o wskaźniki i nomogramy. Zalecane jest korzystanie z symulacji komputerowych przydatnych zwłaszcza dla nietypowych warunków pracy instalacji solarnej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 17/06/2013

Drainback – bezciśnieniowe instalacje solarne

Instalacja solarna musi zapewniać wysokie uzyski ciepła, ale także maksymalny poziom bezpieczeństwa pracy. Nowoczesne kolektory słoneczne uzyskują wysokie sprawności pracy, a tym samym temperatury absorbera mogą także osiągać wysoki poziom. Jednym z zagadnień istotnych w praktycznej eksploatacji instalacji solarnej, jest jej ochrona przed skutkami występowania tzw. stanu stagnacji. Wówczas brak odbioru ciepła z kolektorów słonecznych, powoduje przy nasłonecznieniu absorberów, przegrzewanie glikolu. Długotrwałe gotowanie oraz powstawanie pary wodnej może istotnie zagrażać trwałości samego glikolu oraz elementów instalacji solarnej. Rozwiązaniem skutecznie eliminującym te niekorzystne zjawiska, jest system Drainback. Instalacja solarna typu Drainback (np. auroFLOW plus) pracuje bezciśnieniowo co oznacza, że glikol wypełnia kolektory słoneczne tylko gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło z instalacji solarnej. Gdy pompa obiegowa zostanie wyłączona (np. przy osiągnięciu w podgrzewaczu wymaganej temperatury wody użytkowej), glikol samoczynnie opuści kolektory słoneczne, gromadząc się w zbiorniku przelewowym. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 12/03/2013

Montaż kolektorów słonecznych

Montaż kolektorów słonecznych możliwy jest na różnych rodzajach pokrycia dachu, dzięki zastosowaniu uniwersalnych kotew dachowych. Kolektory słoneczne oraz konstrukcja mocująca, narażone mogą być znaczne siły działania wiatru i śniegu. Muszą więc spełniać rygorystyczne wymagania. Także ważny jest wybór miejsca montażu kolektorów słonecznych na dachu, ze względu nie tylko na dobre warunki nasłonecznienia, ale także z uwagi na zapewnienie niskiego obciążenia mechanicznego przez wiatr czy też śnieg zalegający oraz zsuwający się po połaci dachu. Montaż kolektorów słonecznych ze względu na wysokościowy charakter prac, musi być wykonywany przez uprawnione osoby, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. prezentacja online