Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 05/08/2017

Kompaktowy kocioł gazowy z zasobnikiem solarnym – FILM

Kompaktowe kotły gazowe mogą zawierać integralnie wbudowany zasobnik solarny ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu jest możliwe podłączenie kolektorów słonecznych dla wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie cechuje się szczególnie wysoką efektywnością energetyczną, niższymi kosztami inwestycji i oszczędnością miejsca zabudowy. Zamknięta komora spalania pozwala na zabudowę urządzenia w małych pomieszczeniach. Wysoka efektywność energetyczna pozwala spełniać warunki techniczne WT 2017 dla nowych budynków projektowanych po 1 stycznia 2017 r.

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/06/2017

Kolektory płaskie i próżniowe – porównanie

Kolektory płaskie i próżniowe znajdują zastosowanie zarówno w małych, jak i w dużych instalacjach solarnych. Najczęściej są przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale również do wspomagania centralnego ogrzewania budynku bądź podgrzewania wody basenowej. Kolektory płaskie i próżniowe różnią się znacząco pod względem konstrukcji, parametrów technicznych i kosztów inwestycji. Wybór rodzaju kolektora uzależniony jest od szeregu kryteriów. W pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć warunki eksploatacji. Będzie od nich zależeć sprawność kolektora słonecznego oraz uzyski ciepła.

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/10/2015

Instalacja solarna z kotłem gazowym

Połączenie kotła gazowego z instalacją solarną stanowi jedno z najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań w systemach grzewczych każdej wielkości. Niskie emisje zanieczyszczeń przy spalaniu gazu ziemnego zostają obniżone w jeszcze większym stopniu dzięki pracy kolektorów słonecznych, które cechują się najwyższym efektem ekologicznym – niemal zerowym zużyciem tzw. energii pierwotnej zużywanej do zasilania małej pompy obiegowej. Wykorzystanie kolektorów słonecznych jest możliwe zarówno do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i wspomagania ogrzewania budynku. Dogodne rozwiązanie stanowią kompaktowe centrale grzewcze, które składają się z modułu gazowego kotła kondensacyjnego, solarnego podgrzewacza wody i osprzętu. Oferują wysoką funkcjonalność i estetykę rozwiązania oraz oszczędzają czas montażu, miejsce zabudowy i koszty inwestycyjne. Zastosowanie kolektorów słonecznych pozwala podwyższyć klasę efektywności energetycznej kotła gazowego, np. w trybie podgrzewania ciepłej wody z klasy A na A+. Jest to zatem rozwiązanie spełniające możliwe do wprowadzenia w przyszłości zaostrzone wymagania efektywności energetycznej dla indywidualnych systemów grzewczych. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/05/2015

Ochrona instalacji solarnej przed przegrzewaniem

Ochrona kolektorów przed przegrzaniem jest jednym z częściej zadawanych pytań przez właściciela instalacji solarnej.  Troska o instalację solarną pojawia się szczególnie przed wyjazdem mieszkańców domu na letnie wczasy. Brak zużycia ciepłej wody podczas dłuższej nieobecności mieszkańców będzie skutkować brakiem odbioru ciepła z kolektorów słonecznych. Ochrona przed przegrzewaniem kolektorów może się odbywać na kilka sposobów. Może polegać w pierwszej kolejności na ograniczeniu dostępu promieniowania słonecznego do absorberów kolektorów słonecznych. Jest to jednak rzadko stosowane rozwiązanie ze względów funkcjonalnych i bezpieczeństwa. Zwykle przykrycie kolektorów słonecznych np. plandeką jest utrudnione lub wręcz niemożliwe dla mieszkańców, ze względu na miejsce zabudowy kolektorów na stromym dachu. Widziane czasem na zdjęciach folie naklejone na szybach kolektorów są dostarczane z nowymi urządzeniami. Nie są one przewidziane do stałej ochrony, a jedynie jako pomocnicze dla pierwszego uruchomienia instalacji solarnej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 29/04/2014

Zastosowanie kolektorów słonecznych, a zmiana taryfy gazowej z W-3 na W-2

Zastosowanie kolektorów słonecznych może być jeszcze bardziej korzystne ekonomicznie. Dzięki temu może nastąpić zmiana taryfy gazowej ze standardowej W-3 na W-2. Obecne nowe budynki jednorodzinne lub poddane termomodernizacji czy wymianie kotła grzewczego, cechują się zużyciem rocznym gazu ziemnego często bliskim 1.200 m3/rok. Wartość ta stanowi maksymalny próg zużycia gazu ziemnego w taryfie W-2. prezentacja online