Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 14/07/2019

Efekt ekologiczny zastosowania pompy ciepła w domu

Efekt ekologiczny dla pompy ciepła można rozpatrywać w skali lokalnej oraz globalnej. Jako lokalne źródło ciepła zabudowane bezpośrednio przy budynku, jej zastosowanie wpływa wprost na stan jakości powietrza w otoczeniu. Korzystając z kolei z energii elektrycznej wytwarzanej w tzw. dużej energetyce, zastosowanie pompy ciepła ma znaczenie także w skali globalnej.


Efekt ekologiczny dla pompy ciepła – lokalnie

Pompa ciepła stanowi w ujęciu lokalnym całkowicie bezemisyjne  źródło ciepła. Pracując nie spala paliw jak w przypadku kotłów grzewczych. Tym samym nie wytwarza żadnych zanieczyszczeń. Dzięki temu jakość powietrza w otoczeniu budynku nie zostaje w żadnym stopniu obniżona. W ujęciu lokalnym pompa ciepła jako źródło ciepła nie ma więc praktycznie żadnej konkurencji pod względem poziomu emisji zanieczyszczeń. Jedynie kolektory słoneczne cechują się podobnym efektem ekologicznym. Wytwarzając ciepło korzystają z niewielkiej ilości energii elektrycznej dla napędu pompy obiegowej. Instalacja solarna nie jest wobec tego źródłem emisji zanieczyszczeń, ale też nie pracuje zwykle dla potrzeb ogrzewania budynku, a jedynie podgrzewania wody użytkowej.

Efekt ekologiczny z zastosowania pompy ciepla

Efekt ekologiczny z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła jako całoroczne źródło ciepła pracujące dla celów ogrzewania (a także chłodzenia) domu oraz podgrzewania wody użytkowej, cechuje się tu większym pod względem skali efektem ekologicznym. Jej zastosowania przyczynia się bezpośrednio do ograniczenia zjawiska smogu powstającego przede wszystkim wskutek tzw. niskiej emisji w sezonie grzewczym.

Efekt ekologiczny dla pompy ciepła – globalnie

Pompa ciepła wykorzystuje do pracy energię elektryczną. Jest ona wytwarzana w Polsce głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych paliwami stałymi. Jednak emisje jednostkowe są dla nich wielokrotnie niższe w porównaniu do spalania paliw stałych w kotłach małej mocy pozbawionych układów oczyszczania spalin. Dodatkowo efektywność energetyczna pomp ciepła należy do najwyższych spośród urządzeń grzewczych. Wytwarzanie 4-5 kW ciepła przy zużyciu 1 kW energii elektrycznej nie jest obecnie niczym nadzwyczajnym dla najnowszych modeli tych urządzeń.

Ponadto silnym trendem stało się stosowanie układów połączonych – pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Pompa ciepła korzystając z wytwarzanej na miejscu energii, staje się mniej zależna od tradycyjnego wytwórcy energii. To przekłada się nie tylko na obniżenie rachunków za ogrzewanie domu, ale także na dalsze ograniczenie zużycia paliw stałych. Tym samym jeszcze bardziej ograniczona zostaje globalna emisja zanieczyszczeń. Efekt ekologiczny dla pompy ciepła może być już obecnie zerowy lub nawet dodatni. Domy zero- czy plusenergetyczne wytwarzają tyle samo lub więcej energii, ile potrzebują w skali roku. Osiągane jest to przy zastosowaniu wysokiego standardu izolacji cieplnej budynku oraz wysokoefektywnego systemu ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i podgrzewania wody użytkowej. Przykładem może być tutaj np. pompa ciepła typu “All in One” przeznaczona do wszystkich wymienionych potrzeb budynku.

Kategoria: Tagi: , , , , ,