Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/06/2019

Jak obliczyć koszt podgrzania wody użytkowej?

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią wysoki udział w bilansie energetycznym nowego budynku. W starym budownictwie koszty te były znacznie mniej zauważalne, ponieważ dominowały w nich straty cieplne (przegrody, wentylacja). Standardy energetyczne budynków w ostatnich latach zdecydowanie się zwiększyły, a z kolei potrzeby wody użytkowej zależą od oczekiwań mieszkańców. A więc jak obliczyć koszt podgrzania wody niezależnie od rodzaju budynku i źródła ciepła?


Na czym polega trudność w określaniu kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej?

Obliczanie kosztów podgrzewania wody CWU jest o tyle problematyczne, że wymaga przyjęcia założeń na zasadzie prognoz. Należy ocenić jakie mogą być indywidualne potrzeby mieszkańców domu, a także jakie są perspektywy zmiany liczby mieszkańców w przyszłości. Wymagane może być przeprowadzenie wywiadu z inwestorem, skorzystanie ze wskaźników zużycia wody, czy też oparcie się na własnym doświadczeniu doborowym i danych dla istniejących budynków. Zużycie wody na 1 osobę może się wahać od około 30 do 70 litrów dziennie, ale może być ono także wyższe przy korzystaniu np. z dużych wanien. Stąd bardzo ważną wskazówką dla prognozowania zużycia wody będzie informacja o tzw. rodzajach punktów poboru wody.

Jak obliczyć koszt podgrzania wody?

Obliczenia kosztu podgrzewania wody użytkowej można dokonać korzystając ze stosunkowo prostej zależności. Stałą wartością jest ciepło właściwe 4,19 kJ/kgK. Określa ono ile ciepła przyjmuje lub oddaje 1 kg wody zmieniając temperaturę o 1 stopień. Również gęstość wody jest wartością przyjmowaną i zależną jedynie od jej temperatury (dla 10 oC = 999,7 kg/m3). Do obliczeń potrzebna będzie różnica temperatury pomiędzy wodą zimną i podgrzaną. Zwykle przyjmuje się różnicę 35 stopni (10/45 oC). Pozostaje jedynie przyjąć ilość podgrzewanej wody oraz uwzględnić sprawność źródła ciepła, a także ewentualne dodatkowe straty ciepła.

Przyjęcie właściwych wartości dla sprawności  źródła ciepła i strat ciepła w układzie podgrzewania wody, może nie być proste. Wynika to z faktu, że dla takich urządzeń jak kocioł kondensacyjny, czy pompa ciepła występuje znaczny wpływ temperatury roboczej na sprawność pracy. Należy więc z danych technicznych producenta przyjąć odpowiednią wartość sprawności dla pracy w trybie podgrzewania CWU. Ostatnim krokiem będzie przyjęcie cen zakupu paliw lub energii elektrycznej. W niektórych przypadkach może to wymagać dodatkowych obliczeń lub przyjęcia założeń eksploatacyjnych.

Cena 1 m3 gazu ziemnego zależy od przyjętej dla całego budynku taryfy, rocznego zużycia gazu, a także kosztów stałych. Dystrybutorzy nie podają na rachunkach ceny jednostkowej zł/m3, a w formie zł/kWh. Podobnie dla energii elektrycznej, na koszt 1 kWh energii składają się także opłaty stałe w wysokości zależnej od dostawcy, wybranej taryfy, itd. Jeżeli używana jest taryfa 2- lub 3-strefowa, to koszt 1 kWh energii będzie znacznie zróżnicowany w zależności od przedziału czasowego. Trzeba wówczas przyjąć założenie, czy ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana w godzinach szczytu, czy “poza szczytem”. Regulator elektroniczny kotła czy też pompy ciepła może decydować o tym np. według nastaw czasowych. Jeżeli nie można tego jasno określić, to można przyjąć, że ciepła woda użytkowa będzie korzystać w równym stopniu (50/50) z dwóch stref taryfy (np. 2-strefowej G12w).

Kategoria: Tagi: , , , , ,