Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/06/2019

Jak obliczyć koszt podgrzania wody użytkowej?

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią wysoki udział w bilansie energetycznym nowego budynku. W starym budownictwie koszty te były znacznie mniej zauważalne, ponieważ dominowały w nich straty cieplne (przegrody, wentylacja). Standardy energetyczne budynków w ostatnich latach zdecydowanie się zwiększyły, a z kolei potrzeby wody użytkowej zależą od oczekiwań mieszkańców. A więc jak obliczyć koszt podgrzania wody niezależnie od rodzaju budynku i źródła ciepła?

Na czym polega trudność w określaniu kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej?

Obliczanie kosztów podgrzewania wody CWU jest o tyle problematyczne, że wymaga przyjęcia założeń na zasadzie prognoz. Należy ocenić jakie mogą być indywidualne potrzeby mieszkańców domu, a także jakie są perspektywy zmiany liczby mieszkańców w przyszłości. Wymagane może być przeprowadzenie wywiadu z inwestorem, skorzystanie ze wskaźników zużycia wody, czy też oparcie się na własnym doświadczeniu doborowym i danych dla istniejących budynków. Zużycie wody na 1 osobę może się wahać od około 30 do 70 litrów dziennie, ale może być ono także wyższe przy korzystaniu np. z dużych wanien. Stąd bardzo ważną wskazówką dla prognozowania zużycia wody będzie informacja o tzw. rodzajach punktów poboru wody.

Jak obliczyć koszt podgrzania wody

Jak obliczyć koszt podgrzania wody?

 

Jak obliczyć koszt podgrzania wody?

Obliczenia kosztu podgrzewania wody użytkowej można dokonać korzystając ze stosunkowo prostej zależności. Stałą wartością jest ciepło właściwe 4,19 kJ/kgK. Określa ono ile ciepła przyjmuje lub oddaje 1 kg wody zmieniając temperaturę o 1 stopień. Również gęstość wody jest wartością przyjmowaną i zależną jedynie od jej temperatury (dla 10 oC = 999,7 kg/m3). Do obliczeń potrzebna będzie różnica temperatury pomiędzy wodą zimną i podgrzaną. Zwykle przyjmuje się różnicę 35 stopni (10/45 oC). Pozostaje jedynie przyjąć ilość podgrzewanej wody oraz uwzględnić sprawność źródła ciepła, a także ewentualne dodatkowe straty ciepła.

Przyjęcie właściwych wartości dla sprawności  źródła ciepła i strat ciepła w układzie podgrzewania wody, może nie być proste. Wynika to z faktu, że dla takich urządzeń jak kocioł kondensacyjny, czy pompa ciepła występuje znaczny wpływ temperatury roboczej na sprawność pracy. Należy więc z danych technicznych producenta przyjąć odpowiednią wartość sprawności dla pracy w trybie podgrzewania CWU. Ostatnim krokiem będzie przyjęcie cen zakupu paliw lub energii elektrycznej. W niektórych przypadkach może to wymagać dodatkowych obliczeń lub przyjęcia założeń eksploatacyjnych.

Cena 1 m3 gazu ziemnego zależy od przyjętej dla całego budynku taryfy, rocznego zużycia gazu, a także kosztów stałych. Dystrybutorzy nie podają na rachunkach ceny jednostkowej zł/m3, a w formie zł/kWh. Podobnie dla energii elektrycznej, na koszt 1 kWh energii składają się także opłaty stałe w wysokości zależnej od dostawcy, wybranej taryfy, itd. Jeżeli używana jest taryfa 2- lub 3-strefowa, to koszt 1 kWh energii będzie znacznie zróżnicowany w zależności od przedziału czasowego. Trzeba wówczas przyjąć założenie, czy ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana w godzinach szczytu, czy “poza szczytem”. Regulator elektroniczny kotła czy też pompy ciepła może decydować o tym np. według nastaw czasowych. Jeżeli nie można tego jasno określić, to można przyjąć, że ciepła woda użytkowa będzie korzystać w równym stopniu (50/50) z dwóch stref taryfy (np. 2-strefowej G12w).

Kategoria: Tagi: , , , , ,