Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/06/2019

EEBus – nowoczesny standard komunikacji

W budynkach rośnie ilość systemów i urządzeń, co od których oczekuje się wzajemnej współpracy. Wynika to w znacznej mierze z potrzeb coraz silniejszego trendu budowy domów inteligentnych. W takich budynkach zachodzi już potrzeba komunikacji chociażby ze względu na zwiększanie efektywności energetycznej. Przykładem może być chęć wykorzystania bezpłatnej energii wytwarzanej w instalacji fotowoltaicznej przez urządzenia AGD. Są to już najczęściej urządzenia różnych producentów. Wyzwaniem stało się więc stworzenie wspólnego języka komunikacji. Stąd narodziła się koncepcja standardu EEBus.


Komunikacja – wygoda użytkowania i efektywność energetyczna

Nowe wysokie standardy efektywności energetycznej (np. WT 2021) a także rosnące oczekiwania mieszkańców, skutkują stosowaniem coraz bogatszego wyposażenia domu. Popularne stają się np. systemy składające się z pompy ciepła, wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej. Do tego dochodzi duża ilość wyposażenia, zarówno technicznego jak i sprzętu AGD itp.. Jednocześnie obecna jest presja obniżania kosztów eksploatacji domu. To sprawia, że albo mieszkańcy domu muszą wkładać więcej wysiłku w obsługę wyposażenia domu, albo szukać inteligentnych rozwiązań. Nie bez powodu więc silnym trendem stało się budowanie domów inteligentnych. Zaawansowane sposoby komunikacji potrafią wyręczać mieszkańców i zapewniać wymianę informacji oraz wymuszanie działań przez elementy wyposażenia domu i nie tylko…

EEBus – jeden standard komunikacji dla wielu branż

Producenci wielu branż zawiązali współpracę czego efektem było wydanie w 2016 roku założeń dla komunikacji EEBus. Jest to otwarty system komunikacji, pozwalający wykorzystać go dla różnorodnych urządzeń i systemów wszystkim zainteresowanym producentom. Przykładem może być np. współpraca pomiędzy pojazdem elektrycznym, a źródłem energii elektrycznej. Przy zapewnieniu komunikacji, można będzie samoczynnie wykorzystywać energię wytwarzaną w domowej instalacji fotowoltaicznej. Inteligentny system zarządzania zdecyduje, czy w danej chwili bardziej będzie opłacalne wykorzystanie energii w domu, oddanie jej do sieci, czy może ładowanie akumulatorów samochodu. Podstawą decyzji będą tutaj obowiązujące w danej chwili zasady rozliczania nadwyżek energii oddawanej do sieci i w niej magazynowane.

EEBus w odpowiedzi na trend Smart Home i Smart Grid

Potrzeba komunikacji i współpracy urządzeń i systemów budynku wynika także z idei Smart Home. Domy inteligentne stają się coraz bardziej rozpowszechnionym standardem także budownictwie jednorodzinnym. Ocenia się, że poza zwiększeniem komfortu mieszkańców, inteligentne zarządzanie domem może dodatkowo obniżyć koszty eksploatacyjne nawet o 25-40%. Do tego dochodzi rozwój sieci inteligentnych – Smart Grid. Wymaga to np. wydawania zezwolenia operatorowi sieci elektroenergetycznej na zmiany trybów pracy systemów grzewczych. Przykładem jest decydowanie o wymuszaniu czy blokowaniu pracy pompy ciepła. W sieci typu Smart Grid operator osiąga korzyści poprzez możliwość zagospodarowania nadwyżek energii w sieci lub ograniczania jej zużycia. Z kolei odbiorca końcowy może obniżać koszty eksploatacji korzystając z dostępu do tańszej energii.

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,