Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/04/2019

Jaka instalacja fotowoltaiczna dla pompy ciepła?

Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną stanowi obecnie jedno z najbardziej interesujących rozwiązań. Sama pompa ciepła potrafi zapewnić minimalne koszty eksploatacji. Jeżeli dodatkowo energia elektryczna dla niej będzie wytwarzana przez własne źródło energii, to koszty pracy pompy ciepła obniżą się do minimum. Oznacza to, że prawidłowo dobrana instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku tyle energii, ile potrzebuje jej pompa ciepła. Właściciel domu będzie otrzymywał rachunki obejmujące jedynie koszty stałe, około 250 zł/rok.


Ile energii elektrycznej zużywać będzie pompa ciepła?

Kluczową kwestią dla doboru instalacji PV będzie ustalenie ile energii elektrycznej będzie zużywać pompa ciepła. Jeżeli jest ona już zabudowana w domu, w którym mają być dodatkowo zainstalowane panele fotowoltaiczne, to powinno być to łatwe. Nowoczesne regulatory pomp ciepła posiadają wbudowane liczniki zużywanej energii. Pozostaje odczytać wartość dla całego roku pracy urządzenia w trybie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dla nowego projektowanego budynku powinno się wykonać dokładne obliczenia cieplne. Wówczas znane są przewidywane potrzeby grzewcze budynku, do których można jedynie uściślić potrzeby wynikające z podgrzewania ciepłej wody dla zakładanej liczby mieszkańców.

W przypadku budynku modernizowanego, potrzeby cieplne określa się zwykle na drodze audytu energetycznego. Wówczas znana jest ilość energii w kWh/rok, co pozwala dobrać moc grzewczą pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. W innym przypadku dokonuje się obliczeń potrzeb ciepła na podstawie rachunków za paliwo jakie ponosiliśmy eksploatując stare źródło ciepła. Należy jednak określić lub przynajmniej założyć sprawność kotła podlegającego wymianie.

Ilość zużywanej przez pompę ciepła energii będzie zależeć od jej efektywności energetycznej SCOP. W przypadku istniejącej w domu pompy ciepła, taką wartość powinien przekazywać regulator. Dla dopiero planowanego zastosowania pompy ciepła, efektywność SCOP obliczyć można za pomocą kalkulatorów on-line (np. na stronie stowarzyszenia PORT PC).

Jaka instalacja fotowoltaiczna dla pompy ciepła w odniesieniu do zużycia energii, a jaka do mocy grzewczej?

Łatwiej dobiera się moc instalacji fotowoltaicznej znając zużycie energii. Można przyjąć, że na każde 1000 kWh/rok energii jaką zużywa pompa ciepła, dobiera się moc 1 kWp instalacji PV.  Znając moc pompy ciepła można dobrać wielkość instalacji PV orientacyjnie przy pewnych założeniach. Na każdy 1 kW mocy grzewczej pompy ciepła powietrze/woda powinno się dobrać moc instalacji PV rzędu 0,5-0,8 kWp. Przykładowo dla pompy ciepła o mocy grzewczej 5,5 kW, instalacja PV powinna mieć moc około 3 kWp, co oznacza zastosowanie 10 paneli PV o mocy 300 Wp.

Instalacja fotowoltaiczna dla pompy ciepła i innych potrzeb

Jeśli warunki zabudowy paneli PV na to pozwalają, to wielkość instalacji zwiększa się tak, aby pokrywała ona także inne potrzeby budynku. Przykładowo centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła zużywa około 150-200 kWh/rok na każde 100 m2 powierzchni domu. Ale już używanie sprzętu i wyposażenia elektrycznego w domu jednorodzinnym zwykle od 2500 do 4000 kWh/rok. Ważne jest aby dobór instalacji fotowoltaicznej uwzględniał zasady rozliczania energii oddawanej do sieci. Operator sieci za korzystanie z niej jako magazynu pobiera “prowizję”. A więc za każdą oddaną kWh energii można pobrać w ciągu roku 0,8 kWh bezpłatnej energii. Wielkość instalacji PV może być więc nieco większa niż to wynika z obliczonych potrzeb budynku.

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,