Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/03/2019

Roczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze/woda

Roczne zużycie prądu przez pompę ciepła należy do podstawowych pytań zadawanych przez klientów zainteresowanych ich zastosowaniem. Ponieważ sama energia elektryczna kojarzy się ze stosunkowo wysokim kosztem zakupu, to zasadne jest pytanie o zużycie energii przez pompę ciepła. Należy zaznaczyć już na wstępie, że wykorzystanie energii przez pompę ciepła należy do najbardziej efektywnych. Już sama wartość efektywności COP wskazuje, że z 1 kW zużytej energii można uzyskać nawet 4-5 kW ciepła.


Zużycie prądu przez pompę ciepła na cele grzewcze i podgrzewania wody użytkowej

Okazuje się, że coraz częściej udział ciepła dla potrzeb podgrzewania wody użytkowej staje się znaczący w bilansie ciepła zużywanego w domu. Coraz wyższe standardy energetyczne dla budynków powodują znaczne obniżanie strat ciepła. Szczególnie w budynkach o standardzie WT 2021, potrzeby cieplne dla ogrzewania pomieszczeń stają się bardzo niskie. Energooszczędne domy z pompą ciepła potrzebują zwykle tylko 10-15 kWh/m2rok energii elektrycznej. Tak wynika z pomiarów dokonywanych na pracujących pompach ciepła powietrze/woda (źródło: waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de). Dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej około 200-350 kWh rocznie na 1 mieszkańca. Dlatego udział ciepła dla podgrzewania wody użytkowej był wysoki. Wyniósł we wspomnianych pomiarach średnio 25% całkowitej ilości ciepła wytwarzanego przez pompę ciepła.

Efektywność SCOP pompy ciepła, a zużycie prądu

Wpływ efektywności SCOP pompy ciepła na zużycie energii elektrycznej jest kluczowy. We wspomnianych badaniach parametrów pracujących pomp ciepła, wartość SCOP wynosiła od 2,4 do 5,5. Średnio pompy ciepła powietrze/woda osiągały efektywność SCOP na poziomie 3,73. Już tylko różnica 0,5 w efektywności SCOP pompy ciepła oznacza różnicę około 15% w zużyciu prądu. Dlatego też ważne jest porównanie pomp ciepła oferowanych na rynku. Pokazuje ono, że występują pomiędzy nimi znaczące różnice w efektywności. Klasa urządzenia będzie się przekładać wprost na koszty eksploatacyjne. Dodatkowo wpływ na wartość SCOP będzie odgrywać typ wentylacji budynku (naturalna/mechaniczna) ale także rodzaj systemu grzewczego (podłogowe/grzejnikowe). Wynika to z potrzeb energii użytkowej oraz z parametrów pracy, czyli temperatur wody grzewczej, które decydują do sprawności pracy pompy ciepła.

Jak oszacować efektywność SCOP pompy ciepła?

Oszacowanie jakie będzie zużycie prądu przez pompę ciepła będzie możliwe po określeniu efektywności SCOP. Można tego dokonać przed planowaną inwestycją korzystając z ogólnie dostępnego kalkulatora efektywności SCOP (PORT PC). Przyjmując założenia eksploatacyjne, uzyskuje się wynik obliczeń – wartość SCOP dla trybów pracy CO i CWU oraz łączną. W dalszej kolejności jeżeli znana jest ilość ciepła wymaganego rocznie dla budynku to można już w prosty sposób określić ile energii zużyje pompa ciepła o danej efektywności SCOP.

Kategoria: Tagi: , , , , , ,