Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/12/2018

Dlaczego warto budować dom w standardzie WT 2021?

Warunki techniczne WT 2021 wprowadzą zaostrzone wymagania w stosunku do WT 2017. Takie warunki dotyczą projektów nowych budynków, bądź też poddawanych znacznej przebudowie. Okazuje się, że różnica w kosztach budowy domu wg warunków WT 2021, a WT 2017 nie jest duża. Również nie stanowi problemu znalezienie rozwiązania po stronie systemu ogrzewania i wentylacji oraz podgrzewania wody użytkowej.


Wymagania dla domu wg warunków WT 2021 i WT 2017

Warunki techniczne WT 2021 i wcześniej WT 2017 szczegółowo określają wymagane współczynniki przenikania ciepła dla przegród domu. Przykładowo aby spełnić wymagania WT 2017 należało zastosować izolację cieplną ścian rzędu 15 cm. Zgodnie z warunkami WT 2021 – około 20 cm. Dla izolacji cieplnej stropodachu będzie to odpowiednio 20 i 25 cm. Już dla warunków WT 2017 należało w zasadzie stosować okna 3-szybowe lub 2-szybowe o podwyższonej klasy izolacyjności cieplnej. Przy wyborze warunków WT 2021 konieczne będzie już zainstalowanie okien 3-szybowych. Ogólnie patrząc podwyższenie standardu z warunków WT 2017 do WT 2021 nie zmienia wyraźnie zakresu prac budowlanych.

Maksymalne zużycie energii pierwotnej wg WT 2021: 70 kWh/m2rok

Warunki WT 2021 zakładają dalsze obniżenie zużycia energii pierwotnej, które nie może przekroczyć 70 kWh/m2rok. Wcześniej w warunkach WT 2017 było to 95 kWh/m2rok, a wg WT 2014 120 kWh/m2rok. Zużycie tej energii odnosi się nie tylko do celów grzewczych budynku, ale także chłodzenia i wentylacji pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Spełnienie podwyższonych wymagań 2021, będzie łatwiejsze przy zwiększonym udziale energii odnawialnej (OZE) w bilansie energetycznym budynku. Stąd też jednym z najbardziej preferowanych urządzeń dla zastosowania w nowych budynkach, będzie pompa ciepła. Dodatkowe obniżenie zużycia energii pierwotnej można uzyskać stosując kolektory słoneczne np. do podgrzewania wody użytkowej lub układ fotowoltaiczny.

Porównanie kosztów budowy domu WT 2021 i WT 2017

Porównując koszty budowy domu o powierzchni 150 m2 spełniającego warunki WT 2021 z domem WT 2017, okazuje się wzrost kosztów nie powinien być odczuwalny. Biorąc pod uwagę stan deweloperski różnica powinna zamknąć się w kwocie rzędu 10.000 zł brutto. Kalkulując koszty budowy domu 150 m2 na poziomie ok. 360.000 zł brutto (“Kalkulatory budowlane”) będzie to stanowić różnicę około 2-3%. Co się składa na wzrost kosztów budowy domu? O około 30% wzrosnąć mogą koszty zwiększenia standardu izolacji cieplnej. Ale jednocześnie zmniejszeniu powinny ulec koszty budowy systemu grzewczego. Mniejsza moc systemu grzewczego powinna przełożyć się na niższe koszty budowy układu ogrzewania podłogowego. W niektórych sytuacjach może się udać zastosować pompę ciepła o mniejszej mocy grzewczej. Jednocześnie o około 20-30% powinno się obniżyć zużycie energii elektrycznej i koszty związane z jej zakupem.

Warunki techniczne WT 2021 można już obecnie (2018/2019) spełnić stosując dostępne na rynku rozwiązania. Wysoko efektywne systemy grzewcze, szczególnie oparte o pompy ciepła powietrze/woda klasy A++/A+++, a także wentylacja z odzyskiem ciepła i fotowoltaika, mogą pomóc w zrobieniu kroku więcej. Możliwe jest bowiem uzyskanie  standardu domu o zerowym rocznym bilansie energetycznym. Dzięki temu rachunki za ogrzewanie domu można obniżyć do minimum, czyli ok. 200-250 zł rocznie (wynikają one z konieczności ponoszenia za koszty stałe dystrybutora energii).

Kategoria: Tagi: , , , , , ,