Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/08/2018

Jak rozlicza się energię z instalacji fotowoltaicznej?

Jak rozlicza się energię z fotowoltaiki w domu jednorodzinnym? To częste pytanie osób zainteresowanych zakupem tego rodzaju systemu. Niektórzy liczą na to, że z odsprzedaży energii z fotowoltaiki można czerpać korzyści finansowe. Należy od razu sprostować takie oczekiwanie. Nie jest to przewidziane dla małych instalacji, tzw. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła możliwość bilansowania energii oddawanej i pobieranej z sieci na zasadzie tzw. opustów.


Prosument, a konsument energii elektrycznej

Ustawa o odnawialnych źródłach energii w formie z 2016 roku, wprowadziła możliwość skorzystania z tzw. opustów. Opusty to forma rozliczania nadwyżek energii oddawanej do sieci elektroenergetycznej z małych źródeł energii. Dotyczy to w głównej mierze instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp. Takie instalacje są stosowane w małych obiektach. Zwykle w domach jednorodzinnych znajdują zastosowanie instalacje o mocy rzędu 3-6 kWp. Właściciel takiej instalacji staje się w praktyce prosumentem. Konsument energii tradycyjnie korzysta wyłącznie z energii kupowanej z sieci. Z kolei prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku energii, ponieważ wytwarza energię elektryczną, którą zależnie od potrzeb zużywa bezpośrednio na miejscu lub oddaje do sieci.

System opustów dla rozliczeń energii z fotowoltaiki

Ustawa o OZE wprowadza prostą regułę rozliczeń energii oddawanej do sieci. Ta część energii, która nie została zużyta na miejscu w budynku, jest automatycznie oddawana do sieci. Dzięki zastosowaniu licznika 2-kierunkowego możliwe jest bilansowanie energii oddanej i pobranej (uwaga na kwestię bilansowania międzyfazowego – zależnie od danego operatora). W ten sposób właściciel instalacji i zarazem prosument powinien wiedzieć ile kWh energii ma do swojej dyspozycji. System opustów opiera się na pobieraniu swoistej prowizji przez operatora sieci. Za każdą 1 kWh energii oddanej do sieci, można odebrać 0,8 kWh energii (w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp). Tak więc pozostałe 0,2 kWh stanowi “prowizję” za korzystanie z sieci jako akumulatora energii. Jest to nadal jednak korzystne rozwiązanie pozwalające uniknąć wysokiego kosztu zakupy akumulatora energii.

Optymalny dobór instalacji fotowoltaicznej

System opustów sprawia, że ważny pozostaje dobór odpowiedniej wielkości instalacji PV. Instalacja powinna  być tak dobrana, aby zapewnić maksymalnie 90-100% pokrycia rocznych potrzeb energii elektrycznej. Można zwiększyć o ok. 10-20% wymaganą moc instalacji, aby uwzględnić liniowy spadek sprawności paneli PV. To pozwoli także na osiągnięcie zerowego bilansu energii w budynku. Właściciel poniesie jedynie koszty stałe z tytułu współpracy z siecią. Ważne jest aby nie przewymiarować nadmiernie instalacji fotowoltaicznej, ponieważ niewykorzystana w ciągu 12 miesięcy nadwyżka energii będzie przepadać (przechodzi na własność operatora sieci). To w oczywisty sposób wpłynie na obniżenie efektu ekonomicznego – wydłużenie okresu zwrotu kosztów zakupu instalacji fotowoltaicznej.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , ,