Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/04/2018

Jak wybrać projekt domu z pompą ciepła?

Jak wybrać projekt domu z pompą ciepła, aby nie spowodować zwiększenia kosztów budowy domu, uniknąć błędów i dodatkowych prac na etapie prac instalacyjnych? Przede wszystkim należy jak najdokładniej określić potrzeby cieplne budynku. Będzie to miało wpływ na dobór pompy ciepła i tym samym dobór dolnego źródła ciepła. Jest to istotne w przypadku pomp ciepła typu solanka/woda. Dolne źródło ciepła jakim będzie grunt będzie musiał dostarczyć wymaganą ilość ciepła, a przy tym móc się zregenerować cieplnie po sezonie grzewczym. Projekt domu z pompą ciepła będzie pozwalał łatwo spełnić wymagania Warunków Technicznych WT 2017 lub WT 2021. Osiąga się to dzięki bardzo wysokiej efektywności energetycznej urządzenia. Zastosowanie pompy ciepła daje także szansę na budowę domu zero-, a nawet plusenergetycznego. Osiąga się to przy dodatkowym zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej.


Jak wybrać projekt domu z pompą ciepła – zależnie od rodzaju budynku?

W przypadku budynków wolnostojących dostępnych jest zwykle najwięcej opcji wykonania dolnego źródła ciepła. Zwiększone odległości od sąsiednich budynków i duża powierzchnia działki daje możliwość wykonania kolektora poziomego czy sond pionowych, a także swobodnego ustawienia pompy ciepła typu powietrze/woda. W budynkach szeregowych perzy zwartej zabudowie trzeba już zwrócić uwagę na miejsce montażu powietrznej pompy ciepła. Zbyt osłonięte miejsce (np. wiata, murek, itp.) może nadmiernie wzmacniać poziom hałasu. Nowoczesne pompy ciepła cechują się bardzo niskim poziomem hałasu i dodatkowo posiadają funkcję pracy nocnej z obniżoną wydajnością. Umożliwia to spełnienie rygorystycznych wymagań cichej pracy w nocy.

Wymagania dla pomieszczenia kotłowni z pompą ciepła

Są one zdecydowanie niższe niż dla zastosowania kotłów grzewczych (szczególnie na paliwa płynne i stałe). Sprowadzają się w zasadzie do wymogu posiadania odpowiedniej kubatury. Zwykle w małych domach energooszczędnych wystarcza maksymalnie do 6 m3 (to jest ok. 2,5 m2 przy wysokości pomieszczenia 2,5 m). Z kolei dom może być pozbawiony komina, co zdecydowanie obniża koszty materiałów i budowy domu. Nie ma także potrzeby wydzielania magazynu paliwa lub budowy przyłącza gazu ziemnego.

Dom z pompą ciepła – szansa na dom zeroenergetyczny

Wytwarzanie energii elektrycznej we własnej instalacji fotowoltaicznej pozwala osiągnąć nawet standard zeroenergetyczny dla domu. Wówczas zużycie energii pierwotnej w rocznym bilansie domu będzie zerowy. Rolę magazynu energii będzie pełnić sieć elektroenergetyczna. Na zasadzie tzw. opustów (zgodnie z ustawą o energii odnawialnej OZE) właściciel domu będzie bilansował energię oddawaną i pobieraną z sieci. W ten sposób można uzyskać miano domu zeroenergetycznego.

Jaka pompa ciepła w projekcie domu?

To trudne pytanie dla osób, które są na etapie wyboru koncepcji budynku lub też jego projektu. Ze względów funkcjonalnych można spojrzeć na możliwości chłodzenia, czy ma być ono aktywne, czy pasywne. Po drugie względy zabudowy pompy ciepła będą miały znaczenie przy wielkości działki będącej do dyspozycji. Warto skorzystać z porady specjalistów lub też z ankiet on-line, które mogą stanowić pierwszą pomoc w wyborze rodzaju pompy ciepła.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , , ,