Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 27/02/2018

Porównanie kosztów ogrzewania pompą ciepła w okresie 6 lat

Porównanie kosztów ogrzewania pompą ciepła solanka/woda na przestrzeni 6 lat, wskazuje na kilka istotnych faktów. Jednym z nich jest wyraźnie zwiększone zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania nowego budynku. Zużycie energii w pierwszych 2 latach zamieszkania domu było o 30-40% wyższe niż w ostatnich 3 latach. Jest to wynikiem przede wszystkim wynikiem osuszania się masywnej konstrukcji budynku. Zwiększona wilgotność przegród powoduje wyższe straty ciepła z uwagi na większą przewodność cieplną materiału. Wyższe straty cieplne budynku przekładają się m.in. na dłuższy czas pracy sprężarki w ciągu roku i większe obciążenie dolnego źródła ciepła. Jest to istotne przy doborze gruntowych źródeł – kolektora poziomego lub sond pionowych.


Niższe koszty ogrzewania domu to także zasługa innych czynników. Jeżeli dokonuje się obserwacji zachowania budynku i jego reakcji na zmiany warunków zewnętrznych, to można optymalizować nastawy krzywej grzewczej systemu ogrzewania. Jest to szczególnie ważne w przypadku pomp ciepła, gdzie każde obniżenie temperatury wody grzewczej zwiększa jej efektywność energetyczną. Istotne znaczenie ma także precyzyjna regulacja wydajności systemu grzewczego. Sterowanie wydajnością systemu grzewczego w strefach (np. piętro/parter) czy wręcz w pomieszczeniach, może pomóc w ograniczaniu pracy pompy ciepła. Dzieje się tak szczególnie, gdy pojawiają się lokalnie zyski ciepła wewnętrzne (np. gotowanie, prasowanie, itp.) lub zewnętrzne (nasłonecznienie). Wpływ automatyki na efektywność energetyczną systemu jest wysoki. Stąd ważny będzie dobór nie tylko wysoko sprawnej pompy ciepła, ale także układu automatyki całego systemu grzewczego. Najbardziej rozbudowane funkcje oferują tutaj systemy tzw. budynku inteligentnego. W przypadku opisywanego budynku pozwalają one na precyzyjną regulację temperatury pojedynczych pomieszczeń. Odbywa się to poprzez działanie zaworów regulacyjnych w pętlach ogrzewania podłogowego.

Porównanie kosztów ogrzewania pompą ciepła w okresie 6 lat – wpływ taryfy zakupu energii elektrycznej

Na niższe koszty ogrzewania domu wpływ miała także obniżka ceny zakupu energii elektrycznej. Cena 1 kWh energii elektrycznej obniżała się w każdym roku. W 2012 roku całkowity koszt 1 kWh wyniósł 0,635 zł brutto. W 2016 roku już tylko 0,569 zł/kWh brutto. Cena energii elektrycznej w taryfie G11 obniżyła się więc o ponad 10% w okresie 5 lat (2012-2016). W połowie 2017 roku właściciel opisywanego domu dokonał zmiany taryfy z 1-strefowej G11 na 2-strefową (noc/dzień + weekend) G12w. Dzięki temu średni koszt 1 kWh w przeliczeniu na cały rok 2017 obniżył się o -12,7% (w stosunku do roku 2016). Przyczyniła się do tego również nieznaczna optymalizacja pracy systemu grzewczego i wyposażenia domu (czasy pracy w ciągu doby). Jeżeli więc pada pytanie jaka powinna być taryfa zakupu energii elektrycznej dla pompy ciepła, to opisywany przykład daje na to odpowiedź. Powinna to być taryfa 2-strefowa dla większości przypadków (ostatecznie opłacalność zależy od struktury zużycia energii w strefie szczytowej i pozaszczytowej).

Jakie były koszty ogrzewania pompą ciepła na tle innych wydatków na energię?

Porównanie kosztów ogrzewania pompą ciepła wskazuje, że wydatki na pracę pompy ciepła dla celów ogrzewania domu były w 2017 roku znowu niższe i wyniosły jedynie 1333 zł brutto. Stosunkowo wysokie potrzeby wody użytkowej powodują wzrost wydatków z nią związanych i w 2017 r. praca pompy ciepła kosztowała tutaj 529 zł brutto (2012 r.: 332 zł). Wsparciem jest tutaj mała instalacja solarna, który przy okazji poprawia warunki dla regeneracji cieplnej dolnego źródła ciepła. Istotny udział stanowi energia zużywana przez rekuperator (2017 r.: 466 zł). W ogólnym bilansie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, a także zdrowotne, komfortowe itd., ale jej praca wiąże się z zużyciem energii elektrycznej. Dlatego bardzo ważny jest dobór wysoko efektywnego rekuperatora nie tylko o wysokiej sprawności samego wymiennika ciepła, ale także z niskim zużyciem energii przez pracujące non-stop wentylatory.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , ,