Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/01/2018

Konstrukcja budynku a bezwładność cieplna i komfort cieplny

Konstrukcja, a bezwładność cieplna budynku i komfort cieplny są ze sobą ściśle powiązane. Często poruszanym zagadnieniem jest np. kwestia obniżki temperatury wewnątrz domu na czas nieobecności mieszkańców w ciągu dnia, bądź też na okres nocny. W nowoczesnych budynkach energooszczędnych, np. zbudowanych w standardzie WT 2017, paradoksalnie nie da się głęboko i krótko obniżyć temperatury wewnętrznej. Zwykle nawet kilka godzin wyłączenia ogrzewania w domu czy danym pomieszczeniu prowadzi do obniżenia temperatury wewnętrznej nie więcej niż o 1 stopień.  Nie oznacza to jednak, że są one mniej energooszczędne od lekkich budynków.


Konstrukcja budynku – lekka czy masywna? Jaka bezwładność cieplna budynku?

Duża pojemność cieplna budynku o masywnej konstrukcji działa stabilizująco na pracę systemu ogrzewania. Sezon grzewczy może się rozpocząć później i zakończyć wcześniej, w porównaniu do systemów grzewczych w budynkach o lekkiej konstrukcji. Z kolei budynki o lekkiej konstrukcji pozwalają na szybsze zmiany warunków wewnętrznych. Jest to ważne w przypadku budynków nie użytkowanych w sposób ciągły. Można do nich zaliczyć np. domy letniskowe, budynki usługowe itp.  Ogólnie uznaje się, że w przypadku budynków mieszkalnych najkorzystniejsze efekty uzyskuje się przy zastosowaniu konstrukcji ciężkiej w połączeniu z bardzo dobrym standardem izolacji cieplnej. Dzięki temu gromadzone jest ciepło (lub chłód), a zewnętrzna izolacja cieplna nie dopuszcza do jego szybkiej utraty z budynku. Bezwładność cieplna domu jest jedną z ważniejszych cech budynków, niestety rzadko dostrzeganą na etapie projektu domu i wyboru technologii budowy.

Konstrukcja budynku w okresie letnim

Konstrukcja budynku odgrywa wysokie znaczenie dla zachowania komfortu cieplnego w okresie letnim. Wychłodzona konstrukcja wewnętrzna działa stabilizująco latem i przez dłuższy czas obniża temperaturę wewnętrzną, Potwierdzają to badania zachowania się budynków w warunkach rzeczywistych. Bezwładność cieplna domu jest skuteczną metodą utrzymania korzystnego poziomu komfortu cieplnego latem. Zdecydowanie gorzej wypadają tutaj budynki o lekkiej konstrukcji, a także budynki bez izolacji cieplnej. Należy pamiętać, że koszty chłodzenia mogą być wysokie ze względu na zużywanie dużej ilości energii elektrycznej przez tradycyjne układy klimatyzacji.

Kategoria: Tagi: , , , , , ,