Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/12/2017

Wymagania dla kotłowni z pompą ciepła

Wymagania dla kotłowni z pompą ciepła nie są wygórowane w porównaniu do kotłowni gazowej, olejowej, czy tym bardziej kotłowni węglowej. Można wręcz mówić, że dom w którym ma być zastosowana pompa ciepła będzie domem bez kotłowni i domem bez komina. Pompa ciepła może być zainstalowana w szeregu standardowych pomieszczeń, znajdujących się w każdym domu jednorodzinnym. Jedynie pomieszczenia mieszkalne przeznaczone do stałego pobytu ludzi nie są brane pod uwagę przy wyborze miejsca zabudowy pompy ciepła. Hałas jaki emitują nowoczesne pompy ciepła wewnątrz domu jest najczęściej niższy od hałasu powodowanego przez urządzenia domowe czy samych mieszkańców. Jednak w porze nocnej długi okres oddziaływania nawet minimalnego hałasu może być dla człowieka uciążliwy. Stąd też jedynie pomieszczenia do stałego pobytu ludzi nie są brane pod uwagę przy wyborze miejsca usytuowania pompy ciepła.


Pomieszczenia mieszkalne dla stałego przebywania ludzi to takie, gdzie te same osoby przebywają ponad 4 godziny na dobę. Dotyczy to więc w szczególności pokoi mieszkalnych, sypialni itp. Za pomieszczenia mieszkalne przeznaczone jedynie do czasowego przebywania ludzi można uznawać te, w których ci sami mieszkańcy przebywają od 2 do 4 godzin na dobę. Można tutaj mówić o takich pomieszczeniach, jak kuchnie, pralnie, łazienki, przedpokoje itp. Czynności w nich wykonywane mają charakter dorywczy i okresowa praca takiego urządzenia jak pompa ciepła nie będzie powodować u mieszkańców dyskomfortu.

Wymagania dla kotłowni z pompą ciepła

Wymagania dla pomieszczenia z pompą ciepła wynikają w znacznej mierze z wytycznych producenta. Instrukcje montażu określają zazwyczaj niezbędne do zachowania odległości od urządzenia. Pozwalają one na dogodne prowadzenie prac montażowych, a w późniejszym czasie także konserwacyjnych i serwisowych. Pompa ciepła jako źródło ciepła pozbawione paleniska nie narzuca takich wymagań przeciwpożarowych, czy wentylacyjnych jak w przypadku zastosowania kotłów grzewczych. Brak jest także zagadnienia bezpiecznego odprowadzenia spalin, budowy komina, czy też uzależniania pracy od działania wentylacji mechanicznej (także okapów kuchennych), jak dla tradycyjnych kotłów z otwartą komorą spalania.

Obliczanie wymaganej kubatury pomieszczenia dla pompy ciepła

Jedyny w zasadzie wzór stosowany do określania wymaganej kubatury pomieszczenia z pompą ciepła, uwzględnia rodzaj i ilość zastosowanego czynnika chłodniczego. Wymaganie to nie będzie dotyczyło pomp ciepła typu monoblok jak np. Vaillant aroTHERM VWL. Czynnik chłodniczy nie jest w tym przypadku obecny w obrębie budynku. W przypadku pomp ciepła typu Split złożonych z dwóch jednostek jak np. Vaillant flexoCOMPACT exclusive, czynnik chłodniczy może już znajdować się w budynku (w jednostce wewnętrznej). Wówczas dokonuje się obliczenia wymaganej kubatury pomieszczenia z pompą ciepła. Stosowane często czynniki, takie jak np. R410A nie są toksyczne, ani łatwopalne. Ich zagrożenie dla zdrowia człowieka sprowadza się do wypierania tlenu z powietrza wewnętrznego. Stąd też odpowiednia kubatura pomieszczenia ma zapewnić w razie ewentualnej nieszczelności obiegu chłodniczego, bezpieczne niskie stężenie par czynnika w powietrzu.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , , ,