Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/10/2017

Pompa ciepła w zimnym klimacie

Pompa ciepła w zimnym klimacie może zapewniać ogrzewanie pomieszczeń nawet przy temperaturach niższych niż – 20 oC. W pierwszej kolejności niezbędne jest sprawdzenie danych technicznych. Można dzięki temu sprawdzić z jaką najwyższą temperaturą zasilania będzie pracować pompa ciepła przy danej temperaturze zewnętrznej. Wysokiej klasy pompy ciepła pozwalają np. na uzyskiwanie temperatury 60-65 oC na zasilaniu instalacji grzewczej nawet przy -20 oC na zewnątrz. Jest to możliwe przy zastosowaniu powszechnie stosowanych czynników chłodniczych jak np. R410A. Dużą rolę spełnia tutaj rodzaj zastosowanej sprężarki takiej jak np. sprężarka typu Scroll EVI.


Podstawową kwestią pozostaje sprawdzenie czy pompa ciepła jest przewidziana do efektywnej pracy w zimnym klimacie. Dyrektywa dla efektywności energetycznej wyróżnia dla obszaru Europy 3 strefy klimatyczne. Jest to strefa gorąca, umiarkowana i zimna. Jako charakterystyczne miasta dla nich, wybrano odpowiednio: Ateny, Strasburg i Helsinki. Obszar Polski leży według tego podziału całkowicie w strefie klimatu zimnego, chociaż jego cechom są bliskie jedynie regiony: północno-wschodni, czy górski na południu. Warunki polskiego klimatu można określić jako leżące pomiędzy warunkami klimatu umiarkowanego i zimnego. Tym nie mniej jednak warunki pracy pomp ciepła w Polsce są wyraźnie chłodniejsze niż w np. w Niemczech, czy Francji. Należy wobec tego sprawdzić, czy dla danej pompy ciepła prezentowane są parametry efektywności energetycznej dla zimnego klimatu. Jest to np. zużycie energii elektrycznej (w karcie produktu), czy nominalna moc grzewcza (na etykiecie efektywności energetycznej).

Pompa ciepła w zimnym klimacie subpolarnym

Pompy ciepła są przedmiotem projektów badawczo-rozwojowych. Jednym z przykładów może być zastosowanie pompy ciepła w surowym klimacie północnej Szwecji. Pompę ciepła powietrze/woda flexoTHERM exclusive zainstalowano w Naimakka. Miejscowość leży daleko za kołem podbiegunowym w klimacie subpolarnym. Temperatury zewnętrzne zimą sięgają nawet -40 oC, a w styczniu dzień trwa 2,5 godziny. Pompa ciepła ogrzewa małą stację meteorologiczną obsługiwaną przez jedynego mieszkańca osady Åke Siikavupois. Niezmiernie istotny tutaj jest zdalny nadzór pracy pompy ciepła przez Internet. Dzięki aplikacji profiDIALOG centrum serwisowe na bieżąco monitoruje pracę pompy ciepła, dokonuje zmian parametrów i tym samym pomaga jej właścicielowi w obsłudze urządzenia. Pompa ciepła w zimnym klimacie posiada etykietę efektywności energetycznej, gdzie klasę podaje się dla klimatu umiarkowanego. Sprawność można odczytać wówczas z karty produktu.

Kategoria: Tagi: , , , , , ,