Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/09/2017

Efektywność pojemnościowych podgrzewaczy wody

Efektywność podgrzewaczy wody nabiera szczególnego znaczenia w nowym energooszczędnym budownictwie. Zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania pomieszczeń systematycznie się obniża wraz z wprowadzaniem kolejnych norm i standardów takich jak np. Warunki Techniczne WT 2017. Potrzeby cieplne dla podgrzewania wody użytkowej nie są z kolei zależne czy to od standardu izolacji cieplnej, czy warunków pogodowych itd. Zależą one od potrzeb mieszkańców. Wynikiem tego jest rosnący udział rocznych potrzeb ciepła niezbędnego dla podgrzewania wody użytkowej w nowym budownictwie. O ile w starych domach jednorodzinnych udział ten był przeważnie niższy niż 10%, to w nowych przekracza zwykle 30%, a w domach pasywnych nawet 50% rocznego bilansu energii domu.


Zwrócenie uwagi na efektywne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej jest niezbędnym warunkiem uzyskania niskich kosztów eksploatacyjnych dla całego domu. Od 2015 roku większość urządzeń grzewczych musi spełniać wymagania tzw. ekoprojektu, czyli m.in. nie przekraczać dopuszczalnych poziomów efektywności. To samo dotyczy także podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej do pojemności 2000 litrów. Efektywność podgrzewaczy wody oferowanych po 2015 roku była przeważnie na poziomie klasy C lub D. Najwyższą klasą A mogły się pochwalić nieliczne urządzenia, chyba że występowały jako zestawy w połączeniu z pompą ciepła, czy kolektorami słonecznymi.

Wymagania dyrektywy 2010/30/UE dla podgrzewaczy o pojemności 500 litrów nakazują aby posiadały one etykietę efektywności energetycznej. Od 26.09.2017 roku zaostrzono wymagania dla podgrzewaczy wody. Obecnie do sprzedaży można wprowadzać podgrzewacze o klasie efektywności co najmniej C. Z nowych etykiet usunięto najniższą klasę G, a dodano najwyższą A+. Większość oferowanych na rynku urządzeń będzie spełniać wymagania klasy C lub B, ale są także dostępne podgrzewacze wody o klasie A i A+. Wymagają one zastosowania specjalnych rozwiązań technicznych.

Cechy pojemnościowych podgrzewaczy wody o najwyższych klasach efektywności

Najwyższa efektywność podgrzewaczy wody A lub A+ będzie uzyskiwana przy zastosowaniu specjalnych izolacji cieplnych, np. w formie płyt próżniowych. Zapewniają one najniższy współczynnik przenikania ciepła (przewodność cieplna ok. 5x niższa niż typowych izolacji z polistyrenu). Niezbędne jest także zwrócenie uwagi na zabezpieczenie przed utratą ciepła z króćców, otworów rewizyjnych, grzałek elektrycznych itp. Może się okazać, że straty ciepła będą z nich wyższe niż przez sam płaszcz podgrzewacza. Wpływ zastosowania podgrzewacza o wyższej efektywności na koszty podgrzewania wody będzie wyraźny. Udział strat ciepła z podgrzewacza w bilansie cieplnym układu CWU może się obniżyć z 20-30 do 10 lub mniej procent.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , ,