Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/04/2017

Porównanie ogrzewania hybrydowego z gazowym

Systemy hybrydowe ogrzewania korzystają z co najmniej dwóch rodzajów paliwa lub energii. Można więc wyróżnić kilkadziesiąt takich wariantów. Kwalifikują się do nich także popularne układy łączące kocioł gazowy i kolektory słoneczne, czy też kominek. Zwyczajowo jednak ogrzewanie hybrydowe jest głównie kojarzone jako połączenie pompy ciepła powietrze/woda z kotłem grzewczym. Najczęściej jest to istniejący już w budynku kocioł na paliwo stałe, olej opałowy lub gaz płynny. Jednak sens zastosowania znajdują w ostatnim czasie także systemy ogrzewania hybrydowego łączące pompę ciepła z kotłem gazowym.


Porównanie ogrzewania hybrydowego z gazowym nie powinno być wykonywane w odniesieniu do samodzielnego kotła. Wynika to z aktualnych wymagań Warunków Technicznych WT 2017. Ograniczają one dopuszczalny poziom zużycia energii pierwotnej przez budynek do 95 kWh/m2rok. Dotyczy to łącznych potrzeb energii dla ogrzewania, chłodzenia, wentylacji pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Okazuje się, że zastosowanie samego gazowego kotła kondensacyjnego nie pozwala spełnić warunków WT 2017. Można to osiągnąć albo ograniczając jeszcze bardziej potrzeby cieplne (izolacja o wyższym standardzie), albo wprowadzając do bilansu energetycznego budynku energię odnawialną. Tak więc rację bytu będzie miał kocioł gazowy w połączeniu np. z kolektorami słonecznymi lub pompą ciepła wody użytkowej.

Porównanie ogrzewania hybrydowego pod względem ekonomicznym

Koszty inwestycji dla ogrzewania hybrydowego będą wyższe w porównaniu do kotła gazowego, nawet z kolektorami słonecznymi, czy pompą ciepła wody użytkowej. Jednak może być to na tyle nieznaczna różnica, że zwrot kosztów inwestycji wyniesie jedynie kilka lat. Interesujące jest porównanie w sytuacji, gdy w budynku ma zostać zainstalowana klimatyzacja. Wówczas system ogrzewania hybrydowego może być korzystniejsze cenowo. Pompa ciepła powietrze/woda spełniać może podwójną funkcję – ogrzewania oraz chłodzenia budynku.

Porównanie ogrzewania hybrydowego pod względem funkcjonalnym

Zastosowanie ogrzewania hybrydowego podnosi funkcjonalność całego systemu. Zwiększa się poziom bezpieczeństwa na wypadek awarii jednego z urządzeń. Możliwa jest też zmiana priorytetów pracy źródła ciepła, jeśli cena jednego z paliw lub energii znacznie się zwiększyła. Jedną z większych zalet jest uzyskanie możliwości chłodzenia budynku bez konieczności inwestycji w oddzielny układ klimatyzacji.

Kategoria: Tagi: , , ,