Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 30/04/2017

Dom plus-energetyczny z pompą ciepła

Wymagania dla budynków narzucają coraz niższe zużycie zapotrzebowanie ciepła, a także coraz niższe zużycie energii pierwotnej, przekładające się na mniejsze obciążenie środowiska naturalnego. Obecne standardy w Polsce określają w tym zakresie warunki techniczne WT 2017. Zgodnie z nimi należy zapewnić odpowiedni standard izolacji cieplnej przegród budynku, okien itd. Przede wszystkim jednak warunki techniczne WT 2017 określają maksymalny poziom zużycie energii pierwotnej w budynku na 95 kWh/m2rok. Obecny stan techniki pozwala jednak pójść dalej i zbudować dom w standardzie zero- lub nawet plus-energetycznym.


 

Uzyskanie standardu plus-energetycznego jest możliwe z zastosowaniem podstawowej oferty urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Co ważne jest także możliwe uzyskanie takiego standardu w budynku modernizowanym. Podstawą tego jest zdecydowana poprawa izolacyjności przegród i okien domu. W kolejnym kroku należy zadbać o wysokoefektywne źródło ciepła, np. pompę ciepła typu powietrze/woda. Nieodzownym elementem pozostaje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Dom plus-energetyczny – przemyślana konstrukcja

Niskie zużycie energii pierwotnej w domu plus-energetycznym jest wynikiem nie tylko niskich potrzeb cieplnych. Bardzo ważna pozostaje kwestia m.in. naturalnego oświetlenia pomieszczeń. Skraca się dzięki temu czas korzystania ze sztucznego oświetlenia.

Wytwarzanie energii elektrycznej na miejscu w budynku

Uzyskanie standardu zero- lub plus-energetycznego nie będzie możliwe bez wytwarzania energii elektrycznej w budynku. W tym celu najczęściej wykorzystana zostaje instalacja fotowoltaiczna. Panele PV dobrane w odpowiedniej ilości są w stanie nie tylko pokryć bieżące potrzeby budynku.  Mogą one wytworzyć nadwyżkę energii z przeznaczeniem na oddawanie do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo można wykorzystać energię dla zasilania samochodu elektrycznego.

“Ujemna” emisja CO2 przez budynek plus-energetyczny

Ponieważ wytwarzana zostaje nadwyżka energii elektrycznej, to bilans emisji dwutlenku węgla będzie “ujemny”. Energia wytworzona przez instalację fotowoltaiczną i oddawana do sieci, zmniejsza potrzeby produkowania energii w konwencjonalnej elektrowni. To przekłada się wprost na obniżenie emisji dwutlenku węgla. Ważnym aspektem jest także zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie istniejącej konstrukcji budynku. Budowa całkowicie nowego domu powoduje większe zużycie energii i emisję zanieczyszczeń.

Kategoria: Tagi: , , , , ,