Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 31/03/2017

Jak chłodzić budynek projektowany w standardzie WT 2017?

Chłodzenie budynku WT 2017 czyli zbudowanego zgodnie ze standardem Warunków Technicznych WT 2017 wymaga starannego doboru. Chłodzenie budynku wymaga zwykle dużych nakładów energii. Zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu cieplnego jest znacznie trudniejsze w okresie letnim niż w sezonie grzewczym. Problemem może być chłodzenie domu projektowanego w standardzie WT 2017. W takim przypadku łączne zużycie energii pierwotnej dla ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, podgrzewania wody użytkowej nie może przekroczyć 95 kWh/m2rok. Osiągnięcie niższego zużycia energii w domu ogrzewanym kotłem gazowym, przy wyborze typowego systemu klimatyzacji może być bardzo trudne.


W przypadku domu ogrzewanego kotłem i chłodzonego typowym systemem klimatyzacji (Split, powietrze/powietrze), będzie konieczne zastosowanie dodatkowych rozwiązań. Można podwyższyć standard izolacji cieplnej budynku, chociaż może być to niewystarczające. Dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie małej instalacji solarnej. Kolektory słoneczne cechują się zerowym zużyciem energii pierwotnej. Dzięki temu bezpośrednio redukują jej zużycie i korzystnie wpływają na bilans energetyczny budynku.

Chłodzenie budynku WT 2017 – jak chłodzić budynek wykonany w standardzie WT 2017?

Dogodnym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy ciepła pracującej zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia. Pompa ciepła typu solanka/woda o szczególnie wysokiej efektywności pracy, bardzo łatwo pozwala spełnić wymagania WT 2017. Szczególnie efektywnym rozwiązaniem jest chłodzenie pasywne. Nie wymaga ono pracy sprężarki i korzysta z naturalnego chłodu zgromadzonego w gruncie. Także chłodzenie aktywne przy pracy pompy ciepła solanka/woda pozwala spełniać wymagania WT 2017. Jednocześnie cechuje się wyższą wydajnością chłodniczą niż chłodzenie pasywne, ale i wyższymi kosztami eksploatacji.

W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda, możliwe jest korzystanie tylko z funkcji chłodzenia aktywnego. Jest ono mniej efektywne niż w przypadku pomp ciepła solanka/woda. Zużycie energii pierwotnej może więc nieznacznie przekraczać dopuszczalny poziom 95 kWh/m2rok. Należy wówczas sprawdzić (program audytorski) czy pomocne będzie zwiększenie standardu izolacji cieplnej budynku, czy też ograniczenie powierzchni chłodzonej w domu. Skutecznym rozwiązaniem pozostaje wspomniane dodanie instalacji solarnej, a także zastosowanie dodatkowych osłon przeciwsłonecznych. Chłodzenie budynku WT 2017 najdogodniej jest przewidzieć w połączeniu z zastosowaniem pompy ciepła. Pozwala to także obniżyć koszty inwestycji i eksploatacji w porównaniu do wariantu zastosowania kotła oraz oddzielnej instalacji klimatyzacyjnej.

Kategoria: Tagi: , , , , , , , ,