Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 28/02/2017

Zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła

Zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła stanowi jedno z ostatnich nowoczesnych rozwiązań wprowadzonych na rynek. Pozwala zapewnić prawidłową wentylację budynku, gdy brak jest możliwości zabudowy standardowego układu wentylacji mechanicznej z przewodami powietrznymi. Głównym przeznaczeniem dla takiego rozwiązania są budynki istniejące poddawane modernizacji. Wcześniej znane rozwiązania wentylacji starych budynków,  opierały się głównie o zastosowanie naturalnego nawiewu powietrza wspomaganego ewentualnie wentylatorami wywiewnymi (w łazience, WC, kuchni). Taki układ nosi nazwę wentylacji hybrydowej (mieszanej: grawitacyjno-mechanicznej).


Nowe rozwiązanie pozwala skorzystać z zalet wentylacji mechanicznej zbudowanej  z rekuperatora i przewodów powietrznych. Każdy z aparatów wentylacyjnych instalowany jest bezpośrednio w ścianie budynku i zapewnia miejscowy nawiew lub wywiew powietrza. Czynność ta jest zmieniana co kilkadziesiąt sekund ze względu na powtarzający się cykl wymiany ciepła (rekuperacji). Rekuperacja odbywa się miejscowo, gdyż każdy z aparatów wentylacyjnych zawiera specjalny masywny wymiennik/akumulator ciepła. Może być zbudowany ze struktury ceramicznej. Gdy powietrze jest usuwane z pomieszczenia oddaje ciepło do wymiennika, a gdy jest nawiewane to odbiera ciepło. Zachowane są więc klasyczne zasady rekuperacji ciepła, pomimo braku kanałów powietrznych krzyżujących się ze sobą stale w wymienniku ciepła centrali rekuperacyjnej.

Aparaty wentylacyjne (recoVAIR VAR 60 Vaillant) pozwalają uzyskać jeszcze jeden bardzo ważny efekt. Poza takimi zaletami wentylacji mechanicznej jak obniżenie strat cieplnych budynku, czy usuwanie wilgoci, mieszkańcy zyskują korzyść w postaci oczyszczanego powietrza nawiewanego do budynku. Jest to szczególnie istotne wobec powszechnie znanego problemu smogu występującego głównie w sezonie grzewczym.

Dopuszczalne zużycie energii pierwotnej wg warunków WT 2017

Zdecentralizowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła uzyskuje nieco niższe sprawności pracy w porównaniu do wysokoefektywnych rekuperatorów. Jednak ich zastosowanie pozwala obniżyć zapotrzebowanie energii użytkowej i tym samym energii pierwotnej budynku. Jest to ważne w świetle obowiązujących od 2017 roku Warunków Technicznych WT 2017. Domy jednorodzinne mogą zużywać rocznie jedynie 95 kWh energii pierwotnej na każdy 1 m2 powierzchni użytkowej. Jest to bardzo niski próg, który można osiągnąć zwiększając udział energii odnawialnej w bilansie budynku (kolektory słoneczne, pompa ciepła) oraz stosując wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Warunki Techniczne 2017 dotyczą także budynków starych poddawanych przebudowie. Wówczas z pomocą w spełnieniu warunków może przyjść system zdecentralizowanej wentylacji  odzyskiem ciepła. Jest on zdecydowanie  łatwiejszy do zainstalowania niż wentylacja z centralą i przewodami powietrznymi.

Kategoria: Tagi: , , , , , , ,